Vjerni Domaćin

30. 03. 2023.

“A On im reče: ‘Zato je svaki književnik koji je postao učenikom kraljevstva nebeskoga nalik na domaćina koji iz svoje riznice vadi novo i staro.’” (Matej 13,5

Sâm Krist kaže: “A ovo je vječni život: spoznati tebe, jedino pravog Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista.” (Ivan 17,3) Zašto tako teško shvaćamo vrijednost ove spoznaje? Zašto ove slavne istine ne plamte u našim srcima, zašto ne izviru s naših usana, zašto ne prožimaju cijelo naše biće?

Dajući nam svoju Riječ, Bog nam je dao sve istine koje su nam potrebne za spasenje. Tisuće su već zahvaćale s ovih izvora života, a ipak se razina njihovih voda nije smanjila. Tisuće su stavile Gospodina pred sebe i gledajući Ga promijenile se, poprimajući Njegov lik. Njihov duh gori u njima dok govore o Njegovom karakteru, dok objavljuju ono što je Krist postao njima i što su oni postali Kristu. Ali ti istraživači nisu iscrpili ove velike i svete teme. Još se mnoge tisuće mogu uključiti u istraživanje tajni spasenja. Kada se budemo bavili Kristovim životom i karakterom Njegovog poslanja, zrake svjetla zasjat će sve jasnije pri svakom pokušaju da otkrijemo istinu. Svako novo istraživanje otkrivat će nešto novo i mnogo zanimljivije od onoga što nam je dotad bilo poznato. Ova tema je neiscrpna. Proučavanje Kristovog utjelovljenja, Njegove žrtve pomirnice i posredničke službe zaokupljat će umove marljivih istraživača sve dok bude vremena; i gledajući prema Nebu i njegovim bezbrojnim godinama, oni će uzviknuti: “Velika je tajna pobožnosti!”

U vječnosti ćemo naučiti ono što je već ovdje moglo prosvijetliti naše razumijevanje. Teme povezane s otkupljenjem zaokupljat će srca, um i jezik otkupljenih tijekom vječnih vremena. Oni će shvatiti istine koje je Krist želio objaviti svojim učenicima, a koje oni nisu mogli shvatiti jer nisu imali dovoljno vjere. Sve više i više, neprestano će se otvarati novi pogledi na Kristovo savršenstvo i slavu. Tijekom beskrajnih vjekova vječnosti vjerni Domaćin iznosit će iz svojih riznica novo i staro. (Isusove usporedbe, str. 86,87)

Za razmišljanje: Tijekom beskrajnih vjekova vječnosti, Isus će mi davati dragocjena blaga iz svoje riznice istine. Koje blago želim da mi prvo otkrije?

 

Preporučujemo: