Vjerujte u ono što Bog kaže

27. 03. 2024.

“Ne boj se! Samo vjeruj!” (Marko 5,36)

Ne možete okajati svoje grijehe iz prošlosti, ne možete promijeniti svoje srce, ne možete sebe učiniti svetima. Ali Bog obećava da će sve to učiniti za vas preko Krista. U to obećanje morate vjerovati! Morate priznati svoje grijehe i predati se Bogu. Morate željeti služiti Njemu. I čim to učinite, Bog će ispuniti riječ koju vam je dao. Ako vjerujete u obećanje — vjerujete da su vam grijesi oprošteni i da ste čisti — Bog čini tako; vi ste izliječeni, isto onako kako je Krist uzetome dao silu da hoda kad je čovjek povjerovao da je izliječen. To je tako čim u to vjerujete! Nemojte čekati da osjetite da ste izliječeni, već recite: “Vjerujem, to je tako, ne zato što ja to osjećam, već zato što je Bog to obećao!” (Put Kristu, str. 52)

Zakon čovjeku otkriva njegove grijehe, ali ne osigurava lijek. Dok poslušnima obećava život, istodobno objavljuje da je smrt plaća za prijestupnike. Samo ga Kristovo Evanđelje može spasiti od osude i uprljanosti grijehom. On mora pokazati da se pokajao pred Bogom čiji je zakon prekršio, ali i vjeru u Krista, svoju Žrtvu pomirnicu. Time dobiva “oproštenje pređašnjih grijeha” i postaje dionikom božanske naravi. On je Božje dijete, jer je primio duha posinjenja kojim viče: “Abba — Oče!” (Rimljanima 8,15) …

Novorođenjem se srce usklađuje s Bogom i Njegovim Zakonom. Kad u grešniku dođe do ove silne promjene, on je prešao iz smrti u život, iz grijeha u svetost, iz prijestupa i buntovnosti u poslušnost i odanost. Starom životu i odvojenosti od Boga došao je kraj; započeo je novi život pomirenja, vjere i ljubavi. Sada se u nama ispunjava “pravedni zahtjev Zakona” jer “ne živimo po tijelu, nego po Duhu”. (Rimljanima 8,4) A duša govori: “O kako ljubim Zakon tvoj, po cijeli dan o njemu razmišljam.” (Psalam 119,97) …

Budući da vide da su prekršitelji Božjeg zakona, oni nisu svjesni potrebe za Kristovom pomiriteljskom krvi. Prihvatili su nadu u spasenje, a nisu doživjeli korjenitu promjenu srca niti su obnovili život. Stoga ima mnogo površnih obraćenja i Crkvi se pridružuju mnogi koji se nikada nisu sjedinili s Kristom. (Veliki sukob, str. 370,371)