Vladar Neba

6. 12. 2023.

“Ja i Otac jedno smo.” (Ivan 10,30)

Čitavo se Nebo radovalo što može zračiti Stvoriteljevim sjajem i dati Bogu hvalu. Dokle god je Bog bio tako štovan, sve je bilo prožeto mirom i radošću. Ali sada je jedan ton kvario nebeski sklad. Služenje sebi i uzvisivanje samoga sebe, suprotno Stvoriteljevom planu, probudilo je nagovještaje zla u umovima onih kojima je na prvom mjestu bilo proslavljanje Boga. Nebeska vijeća preklinjala su Lucifera. Božji ga je Sin uputio na Stvoriteljevu veličinu, dobrotu i pravdu te na svetu, nepromjenjivu narav Njegovog Zakona. Sâm Bog je uspostavio nebeski red; odstupanjem od njega Lucifer bi prezreo svog Stvoritelja i na sebe navukao propast. Ali upozorenje, izgovoreno u neizmjernoj ljubavi i milosrđu, samo je izazvalo duh otpora. Lucifer je dopustio da njime ovlada ljubomora spram Krista pa je postajao sve odlučniji.

Zaokupljenost vlastitom slavom poticala je težnju za vrhovnom vlašću. Visoke počasti koje su mu bile ukazane Lucifer nije cijenio kao Božji dar koji bi ga poticao na zahvalnost Stvoritelju. Silno je uživao u svom sjaju i uzvišenosti, i težio da postane jednakim Bogu. Nebeska su ga bića voljela i poštovala. Anđeli su s radošću izvršavali njegove naredbe, a on je više od svih bio obdaren mudrošću i slavom. Ali je Božji Sin bio priznati Vladar Neba, po sili i vlasti jedno s Ocem. Krist je bio sudionikom u svim Božjim vijećima, a Luciferu nije dopušten uvid u božanske namjere. “Zašto bi”, pitao se ovaj moćni anđeo, “Krist imao vrhovnu vlast? Zašto ima veću čast od Lucifera?“

Napustivši svoje mjesto u neposrednoj Božjoj blizini, Lucifer je otišao sijati duh nezadovoljstva među anđelima. Djelujući potajno i neko vrijeme skrivajući svoje prave namjere pod prividnim štovanjem Boga, nastojao je izazvati nezadovoljstvo zakonima po kojima su se ravnala nebeska bića, nagovješćujući da znače nepotrebno ograničenje. Budući da su po svojoj naravi sveti, tvrdio je da bi anđeli trebali postupati sukladno nalozima svoje vlastite volje. …

Bog je u svom velikom milosrđu dugo trpio Lucifera. (Velika borba, str. 391,392)

Za razmišljanje: Je li me Sotona ikada iskoristio da širi razdor u mojoj obitelji, među prijateljima ili suradnicima? Što mogu učiniti da me Sotona ne koristi na taj način?