Vođa našeg spasenja

6. 09. 2023.

“Ali Isusa — koji je jedno kratko vrijeme učinjen nižim od anđela radi patnje, to jest smrti, da bi milosti Božjom za svakog umro — vidimo ovjenčana slavom i čašću.” (Hebrejima 2,9)

U ovim opasnim vremenima, kada je obličje pobožnosti općeprihvaćeno u svijetu i ispovijedanje kršćanstva pomodno, samo će nekolicina razaznati životni put samoodricanja i nošenja križa. “Bdij i moli se”, nalog je Onoga koji je podnio kušnju radi nas. Krist zna u kakvoj se opasnosti nalazimo jer se On bori s našim moćnim neprijateljem. On zna da je naš neprijatelj na putu svih koji nastoje postupati ispravno. Svim svojim varljivim vještinama i sredstvima Sotona želi uhvatiti u zamku Božje sluge i odvratiti ih od Krista upućujući na široki put koji vodi u propast. On prati naše kretanje i, iako nevidljiv, djeluje ozbiljno i marljivo,

nastojeći uništiti one koji nisu svjesni njegovih nauma. …

Utjecajem zloga čak je i Kristova vjera izopačena u umovima mnogih koji tvrde da poznaju istinu i da su joj poslušni. Međutim, koliko god snažno bilo vaše ispovijedanje vjere, nećete izdržati kušnju ako ne vršite Božju riječ. Samo oni koji njeguju živo, trajno načelo u svojem srcu, koji neće odstupiti čineći ništa što ima privid zla, koji neće ukaljati dušu nečistoćom, peru i izbjeljuju svoje haljine u Janjetovoj krvi. Odjeća karaktera mora se prati iz dana u dan da bismo na kraju bili pronađeni bez ljage ili bore ili bilo čega sličnog, i bez krivnje pred Onim s kojim treba raditi. Ovo djelo čišćenja da bismo postali čisti kao što je On čist, mora se vršiti pojedinačno. Trebamo ispitati svoje pobude i svoja djela u svjetlu Božjeg svetog zakona. Trebamo postaviti pitanje: “Je li ovo Gospodnji put?” Svakog iskrenog i pravog tragaoca Gospodin će uslišati. Vođa našeg spasenja uvijek čuje molbe vjernih molitelja. On je obećao: “On ponizne u pravdi vodi i uči malene putu svome.” (Psalam 25,9) Božji anđeli prate razvoj našeg karaktera, ocjenjuju našu moralnu vrijednost; i neka veliki Božji dan otkrije činjenicu da nismo izmjereni na tezulji i nađeni laki. (Signs of the Times, 25. svibnja 1891.)

Za razmišljanje: Kada ću ispitati pobude koje se kriju iza mojih postupaka?