Vrijeme praštanja

Znaci vremena 19. 01. 2014.

Kao nigdje na svijetu, ni u kom vjerskom ili ideološkom usmjerenju, praštanje je bitna odlika kršćanskog vjerovanja i života. Bez praštanja Bog ne bi bio ljubav; Krist ne bi bio Spasitelj; apostoli nikad ne bi izvršili presudnu misiju u duhu sloge i jedinstva; jednostavno, Crkva čije je poslanje pomirba i poticanje na praštanje ne bi postojala. (Vidi 2. Korinćanima 5,18.)

Preuzmi