Vrijeme tjeskobe

9. 12. 2022.

“U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez koji štiti sinove tvog naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti — svi koji se nađu zapisani u Knjizi.” (Daniel 12,1)

Kristovo djelo u nebeskom Svetištu privedeno je kraju. Kada ga dovršava, Daniel Ga prikazuje kako ustaje i priprema se da se vrati na Zemlju po svoj narod.

Predadventni sud je završio, vrijeme milosti je okončano i uzvišeni Veliki svećenik je ustao. Ipak, u tom značajnom trenutku događa se nešto drugo. Zemlja ulazi u “vrijeme tjeskobe” kakve nije bilo u zemaljskoj povijesti. To teško vrijeme nesumnjivo počinje kada četiri anđela, koji “stoje na četiri ugla zemlje, držeći četiri zemaljska vjetra” (Otkrivenje 7,1), konačno puste vjetrove i dopuste đavolu da slobodnije djeluje na Zemlji.

Međutim, na Zemlji je uvijek vladala nevolja. Isus je to istaknuo kada je rekao učenicima: “Čut ćete za ratove i glasine o ratovima. Gledajte da se ne uznemirujete! Jer to se mora dogoditi, ali nije još svršetak. ‘Dići će se narod protiv naroda i kraljevstvo protiv kraljevstva.’ Bit će gladi i potresa zemlje u raznim mjestima. To je tek početak strašnih bolova.” (Matej 24,6-8)

Kao što smo zapazili prije, na Zemlji je oduvijek bilo ratova, potresa i tako dalje. Međutim, Biblija jasno govori da će početku stradanja doći kraj kada Zemlja uđe u vrijeme tjeskobe kakve nikada nije bilo otkako je ljudi, kada će sotonske zle sile imati slobodu da čine svoju volju. Za to vrijeme Isus kaže: “Ljudi će umirati od straha u očekivanju onoga što će zadesiti svijet.” (Luka 21,26)

Bit će to vrijeme zbrke i meteža. Ne samo da će svijet u gospodarskom i fizičkom smislu doživjeti prevrat, već će neizbježno nastupiti nevolja na duhovnom polju kada ljudi počnu okrivljavati jedni druge za ono što se događa. I kao u sva takva vremena u prošlosti, bjesnjet će vjerska borba dok se Sotonine zemaljske sile okreću protiv onih koji vjeruju u Isusa. U Otkrivenju 13 i na drugim mjestima opisuju se neki od tih napada.

Upravo se u vrijeme te krizne točke u povijesti, kada će Božji narod naizgled biti svladan onim što Daniel naziva vremenom tjeskobe, Isus vraća da ga oslobodi.

Oče, pomozi nam danas da Ti budemo blizu dok se pripremamo za ono što će doći na Zemlju.

 

Preporučujemo: