Vrijeme za razmišljanje

11. 04. 2014.

““Već uživa u Zakonu Jahvinu, o Zakonu njegovu misli dan i noć.”“ (Psalam 1,2)

Vaša posljednja misao uvečer, i vaša prva misao ujutro treba biti posvećena Onome u kome se stječu sve naše nade u vječni život. (Letter 19, 1895.)
Izgleda da mnogi žale za vremenom koje su proveli u razmišljanju, u proučavanju Pisma i u molitvi, kao da je vrijeme tako utrošeno bilo izgubljeno. Željela bih da svi možete vidjeti ove činjenice u svjetlu u kojem Bog želi da ih vidite, jer biste tada shvatili da vam je Božje kraljevstvo važnije od svega. … Kao što napor povećava apetit i daje snagu i zdravu energiju tijelu, tako i pobožni napori dovode do povećanja milosti i duhovne snage.
Vaša ljubav treba se usredotočiti na Boga. Razmišljajte o Njegovoj veličini, Njegovoj milosti i savršenstvu. Neka Njegova dobrota, ljubav i savršenstvo obuzmu vaše srce. Razgovarajte o Njegovoj božanskoj privlačnosti i o nebeskim stanovima koje priprema za one koji su Mu vjerni. Onaj čije su misli upućene Nebu, najkorisniji je kršćanin svima oko sebe. Njegove riječi su korisne i osvježavajuće. One imaju preobražavajuću snagu nad svima koji ih slušaju. (3 SDA BC, 1157)
Postoji stalna potreba da nasamo razgovaramo s Bogom. Mi sami moramo biti prožeti Kristovim Duhom ako ga želimo predati drugima. Mi se ne možemo boriti sa sjedinjenim sotonskim i ljudskim snagama ako ne provodimo mnogo vremena u razgovoru s Izvorom svake snage. Ima trenutaka kada se moramo odvojiti od zvukova zemaljskih napora i ljudskih glasova i na nekom usamljenom mjestu slušati Isusov glas. Na taj način možemo okusiti Njegovu ljubav i poprimiti Njegov Duh. Tako možemo naučiti razapeti sami sebe. Takvo ponašanje može izgledati nemoguće ljudskom umu. ““Nemam vremena!”“ — možda ćete reći. Ali kada razmatrate problem u pravom svjetlu, nećete gubiti vrijeme; jer kada osigurate sebi snagu i milost koja dolaze jedino od Boga, nećete tada vi obavljati posao. Isus je Onaj koji će ga obaviti. ““Jer bez mene ne možete ništa učiniti!”“ — kaže Krist (Ivan 15,5). … Razmišljanje i iskrena molitva pokrenut će na sveta dostignuća. (MS 25a, 1891.)