Za one koji traže

28. 07. 2013.

“Ta ja — Jahve — Bog sam vaš! Posvećujte se, dakle, da sveti budete, jer svet sam ja!” (Levitski zakonik 11,44)

Božjoj djeci Njegova slava daje krepost. On želi da muškarci i žene dostignu najvišu mjeru; i kad se vjerom uhvate Kristove snage, kad se pozovu na Njegova čvrsta obećanja i primijene ih na sebe, kad upornošću koja se ne može odbiti traže silu Svetog Duha, usavršit će se u Njemu. …
Vjerniku se nudi predivna mogućnost da postane sličan Kristu, poslušan svim načelima Zakona. Ali čovjek sam po sebi uopće ne može ostvariti ovaj uvjet. Svetost koju prema Božjoj riječi čovjek mora imati da bi se mogao spasiti, posljedica je djelovanja božanske milosti kad se pokori stezi i utjecaju Duha istine. Čovjekova poslušnost može postati savršenom samo zahvaljujući tamjanu Kristove pravednosti koja božanskim mirisom ispunja svaki čin poslušnosti. Sa svoje strane kršćanin treba ustrajati u svladavanju svakog nedostatka. Stalno se treba moliti Spasitelju da izliječi njegovu grijehom oboljelu dušu. On nema ni mudrosti ni snage za pobjedu; i jedno i drugo pripada Gospodinu i On ih daje onima koji Ga ponizno i skrušeno mole za pomoć. (Djela apostolska, str. 334,335)
Sveti Duh bit će izliven na one koji traže Njegovu silu i milost i On će nam pomoći u našim nedostacima kada poželimo stupiti pred Boga. Nebo je otvoreno za naše molbe, i mi smo pozvani da “pristupamo s pouzdanjem k prijestolju milosti da primimo milosrđe i nađemo milost za pravodobnu pomoć” (Hebrejima 4,16). Trebamo doći s vjerom, vjerujući da ćemo primiti upravo ono što smo zatražili od Njega. (HP 80)
Ako ste svjesni potrebe svoje duše, ako ste gladni i žedni pravednosti, to je dokaz da je Krist u vašemu srcu probudio želju da Ga pozovete kako bi izlijevanjem Svetoga Duha učinio za vas ono što sami ne možete učiniti. (Misli s Gore blagoslova, str. 34)
Ako svoju dušu oslobodimo sebičnosti, On će zadovoljiti sve naše potrebe. (7T 213)