Za što se trebamo moliti

21. 05. 2024.

“Jer mi ne znamo što da molimo kako treba, ali sam Duh posreduje za nas neizrecivim uzdisajima.” (Rimljanima 8,26)

Premda se trude da budu poslušni Božjim zapovijedima, mnogima nedostaje mira i radosti. Ovaj nedostatak u njihovu životu posljedica je propusta da pokažu vjeru. Oni idu kao da hodaju po slanom tlu, po isušenoj pustinji. Malo traže, a mogli bi tražiti mnogo jer Božjim obećanjima nema ograničenja. Takvi neispravno prikazuju posvećenje koje dolazi od poslušnosti istini. Gospodin želi da svi Njegovi sinovi i kćeri budu sretni, u miru i poslušnosti. Vjerom vjernik dolazi u posjed ovih blagoslova. Vjerom se može nadomjestiti svaki nedostatak, očistiti svaka nečistoća, ispraviti svaka pogreška, razviti svaka sposobnost.

Molitva je od Neba određeno sredstvo za uspjeh u sukobu s grijehom i u razvitku kršćanskog karaktera. Božanski utjecaj, koji dolazi kao odgovor na molitvu vjere, ostvarit će u duši molitelja sve ono za što moli. Možemo moliti za oprost grijeha, za Duha Svetoga, za karakter sličan Kristovom, za mudrost i snagu da vršimo Njegovo djelo, za svaki dar što ga je obećao.

Dok je bio s Bogom na gori, Mojsije je vidio uzorak prelijepe građevine koja je trebala poslužiti kao prebivalište Njegove slave. Upravo na gori s Bogom — na tajnom mjestu druženja — trebamo razmišljati o Njegovoj slavnoj nakani za ljudski rod. Bog je u svim vjekovima, preko ovog zajedništva s Nebom, ostvarivao nakane za svoju djecu postupnim otvaranjem njihovih umova nauku o milosti. Njegov način objavljivanja istine prikazan je ovim riječima: “Ko zora pouzdan mu dolazak.” (Hošea 6,3) Onaj tko se postavlja tamo gdje ga Bog može prosvijetliti, napreduje od djelomičnog mraka praskozorja do pune podnevne svjetlosti. Pravo posvećenje znači savršenu ljubav, savršenu poslušnost, savršenu pokornost Božjoj volji. Bog nas treba posvetiti poslušnošću istini. Naša savjest mora biti očišćena od mrtvih djela da bismo služili živom Bogu. Mi još nismo savršeni, ali imamo mogućnost da se oslobodimo od sputanosti samim sobom i grijehom i da napredujemo k savršenstvu. Svima su stavljene nadohvat ruke velike mogućnosti, visoka i sveta dostignuća. (Djela apostolska, str. 355,356)