Zagovornik na Nebu

9. 12. 2023.

“Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja.” (Ivan 17,24)

Bog ima jednu Crkvu, jedan izabrani narod; kada bi svi mogli vidjeti kao što sam ja vidjela kako se Krist potpuno poistovjećuje sa svojim narodom, ne bi se čula takva vijest koja Crkvu proglašava Babilonom. Bog ima narod koji surađuje s Njim i koji ide samo naprijed imajući u vidu Njegovu slavu. Čujmo molitvu našeg Zagovornika na Nebu: “Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao.” O, kako božanski Poglavar želi da Njegova Crkva bude s Njim! Ona je imala udjela u Njegovoj muci i poniženju, pa je Njegova najveća radost da s Njim bude dionik Njegove slave. Krist s pravom traži da Njegova Crkva bude s Njim. “Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom.” Da bude s Njim u skladu sa Savezom obećanja i dogovorom s Ocem. S punim poštovanjem On pred prijestoljem milosti ukazuje na svoje završeno djelo izbavljenja svojeg naroda. Duga obećanja okružuje našeg Zamjenika i Jamca dok iznosi svoju molbu ljubavi: “Oče, htio bih da oni koje si mi dao budu gdje sam ja, zajedno sa mnom, da promatraju slavu koju si mi dao.” Mi ćemo gledati Kralja u Njegovoj krasoti i Njegova će se Crkva proslaviti.

I mi se danas možemo moliti kao što se molio David: “Čas je, o Jahve, da se javiš: oskvrnuše Zakon tvoj.” (Psalam 119,126) Ljudi su u svojoj neposlušnosti Božjem zakonu dostigli mjeru drskosti kojoj nema ravne. Navikli na neposlušnost, brzo se približavaju granici Božjeg strpljenja i ljubavi i Bog će sigurno stupiti na pozornicu. On će sigurno obraniti svoju čast i obuzdati sveopće bezboštvo. Hoće li narod koji drži Božje zapovijedi biti ponesen ovim sveopćim bezakonjem? Hoće li zbog sveopćeg prezira prema Božjem zakonu doći u napast da podcijeni taj Zakon koji je temelj Njegove vladavine na Nebu i na Zemlji? Ne! Njegovoj će Crkvi Njegov Zakon postajati sve dragocjeniji, svetiji i sve dostojniji poštovanja što ga ljudi budu više prezirali i zanemarivali. (Testimonies to Ministers and Gospel Workers, str. 20,21)

Za razmišljanje: Ako Isus želi da Njegova Crkva bude s Njim u slavi, što mogu učiniti danas da se još članova priključi Božjoj crkvi ostatka?