Zaharija 13

24. 04. 2021.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 13”.

1 »U onaj dan bit će otvoren izvor domu Davidovu i stanovnicima Jeruzalema, za grijeh i za nečistost. 2 I dogodit će se u onaj dan«, riječ je Gospoda Nad Vojskama, »da ću istrijebiti iz zemlje imenā kumirā da se više ne spominju; a i proroke i nečistoga duha uklonit ću iz zemlje. 3 I dogodit će se, ako tko još bude prorokovao, da će mu reći otac njegov i mati njegova koji su ga rodili: ‘Nećeš ostati na životu, jer si govorio laž u ime Gospodnje.’ I dok bude prorokovao, otac njegov i mati njegova koji su ga rodili sami će ga probosti. 4 I dogodit će se u onaj dan da će se svaki prorok postidjeti svojega viđenja kad bude prorokovao. I neće se više zaodijevati grubim ogrtačem da bi zavarali, 5 nego će govoriti: ‘Nisam ja prorok, ja sam čovjek zemljoradnik, jer me čovjek kupi još za mladosti moje.’ 6 Pa kad mu tko rekne: ‘Kakve su to rane među tvojim rukama?’, on će reći: ‘To su rane što sam ih zadobio u domu svojih prijatelja.’« 7 »Probudi se, maču, protiv mog pastira i protiv čovjeka koji mi je drug«, riječ je GospodaNad Vojskama. »Udari pastira, i ovce će se razbježati. A ja ću ruku svoju okrenuti k malenima. 8 I dogodit će se po svoj zemlji«, riječ je Gospodnja, »da će dva dijela u njoj biti istrijebljena i izginuti, a trećina će se u njoj ostaviti. 9 I tu ću trećinu provesti kroz oganj, i pročistit ću ih kao što se pročišćava srebro i iskušati ih kao što se iskušava zlato. Oni će zazvati moje ime, i ja ću im se odazvati. Reći ću: ‘To je moj puk’, a oni će reći: ‘Gospod je Bog moj.’«