Vjerujte Njegovim prorocima Biblija

Zaharija 14

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 14”.

1 Gle, dolazi dan Gospodnji kada će se tvoj plijen usred tebe dijeliti. 2 Jer ja ću sve narode sabrati za boj protiv Jeruzalema; i grad će biti osvojen, a kuće opljačkane i žene silovane. I polovica grada otići će u prognanstvo, ali ostatak puka neće biti istrijebljen iz grada. 3 Tada će Gospod izaći i zavojštiti protiv tih naroda kao kad vojuje u dan boja. 4 I u taj dan noge će mu stajati na Maslinskoj gori, koja je nasuprot Jeruzalemu, na istoku. I Maslinska će se gora rascijepiti na svojoj sredini, prema istoku i prema zapadu, u vrlo veliku dolinu. I jedna polovica gore pomaknut će se na sjever, a druga njezina polovica na jug. 5 I bježat ćete dolinom mojih gora, jer će dolina gora dopirati do Acala; i bježat ćete kao što ste bježali pred potresom u dane Uzije, kralja Judina. Tada će doći Gospod,Bog moj, i svi sveci s tobom. 6 I dogodit će se u onaj dan da više neće biti svjetlosti; svjetlila će izblijedjeti. 7 Jer bit će to jedinstveni dan, znan Gospodu — ni dan ni noć. I dogodit će se da će u vrijeme večeri biti svjetlo. 8 I dogodit će se u taj dan da će žive vode poteći iz Jeruzalema: polovica njih prema moru istočnome, a polovica njih prema zapadnome moru. Bit će tako i ljeti i zimi. 9 I Gospod će biti kralj nad svom zemljom. U onaj će dan Gospod biti jedini, i njegovo ime bit će jedino. 10 Sva će se zemlja pretvoriti u ravan, od Gebe do Rimona s juga Jeruzalemu. A Jeruzalem će biti uzvišen i nastanjen na svojemu mjestu, od Benjaminovih dveri do mjesta Prvih dveri i do Ugaonih dveri, i od Hananelova tornja do kraljeva tijeska. 11 I opet će stanovati u njemu, i prokletstva više neće biti; i Jeruzalem će prebivati spokojno. 12 A ovo je pošast kojom će Gospod udariti sve puke koji budu zavojštili protiv Jeruzalema: meso će im trunuti dok oni još budu stajali na svojim nogama i oči će im trunuti u svojim dupljama, a jezik im trunuti u ustima njihovim. 13 I dogodit će se u onaj dan da će među njima nastati velika pomutnja od Gospoda; i jedan će drugoga hvatati za ruku, i ruka jednoga dizat će se protiv ruke drugoga. 14 A i Juda će vojevati u Jeruzalemu. I skupit će se blago svih naroda uokolo: zlato i srebro i haljine u velikoj količini. 15 Takva će pošast, pošast poput te, snaći i konje, mazge, deve i magarce, te svu stoku koja se nađe u tim taborima. 16 I dogodit će se da će tko god preostane od svih naroda koji dođu na Jeruzalem iz godine u godinu uzlaziti da se pokloni Kralju, Gospodu Nad Vojskama, i da svetkuje Blagdan sjenica. 17 I dogodit će se, ako koji od rodova zemaljskih ne uzađu u Jeruzalem da se poklone Kralju, Gospodu Nad Vojskama, da za njih neće biti kiše. 18 Ako i rod egipatski ne uzađe i ne dođe, ni za njih neće biti kiše. Snaći će ih ona ista pošast kojom će Gospod udariti narode koji ne bi uzašli svetkovati Blagdan sjenica. 19 To će biti kazna Egiptu i kazna svim narodima koji ne budu uzašli da svetkuju Blagdan sjenica. 20 U onaj će dan na konjskim praporcima stajati: Svet za Gospoda. A lonci u Domu Gospodnjemu bit će kao vrčevi pred žrtvenikom. 21 I svaki će lonac u Jeruzalemu i u Judi biti svet za Gospoda Nad Vojskama; i svi koji budu žrtvovali doći će i uzeti ih i kuhati u njima. I u onaj dan više neće biti Kanaanaca u Domu Gospoda Nad Vojskama.