Zaharija 3

14. 04. 2021.

Ujedinjeni u molitvi

U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Zaharija 3”.

1 Potom mi pokaza Jošuu, velikoga svećenika, koji stajaše pred anđelom Gospodnjim, i Sotonu, koji mu stajaše zdesna da mu se suprotstavi. 2 I reče Gospod Sotoni: »Prekorio te Gospod, Sotono! Da, prekorio te Gospod koji izabra Jeruzalem! Nije li ovaj glavnja iz ognja istrgnuta?« 3 A Jošua bijaše odjeven u prljave haljine i stajaše pred anđelom. 4 A on progovori i reče onima koji stajahu pred njim govoreći: »Skinite s njega te prljave haljine.« Njemu pak reče: »Gledaj, uklonio sam s tebe tvoje bezakonje i odijevam te u svečane haljine.« 5 I reče: »Neka mu stave čisti turban na glavu.« I oni mu staviše čisti turban na glavu i odjenuše mu haljine dok ondje stajaše anđeo Gospodnji. 6 Onda anđeo Gospodnji opomenu Jošuu govoreći: 7 »Ovako veli Gospod Nad Vojskama: ‘Budeš li mojim hodio putovima i budeš li držao naredbu moju, tada ćeš i ti suditi domu mojemu i usto čuvati predvorja moja; i dat ću ti da hodiš među ovima što ovdje stoje. 8 Poslušaj sad, Jošuo, veliki svećeniče, ti i drugovi tvoji što sjede ispred tebe, jer oni su ljudi znamena; jer ja ću, evo, dovesti slugu svojega — Izdanak. 9 Jer evo kamena što ga stavih pred Jošuu: na tom je jednom kamenu sedam očiju. Ja ću, evo, urezati natpis na nj’, riječ je Gospoda Nad Vojskama, ‘i ukloniti bezakonje one zemlje u jednome danu. 10 U onaj dan’, riječ je Gospoda Nad Vojskama, ‘pozivat ćete jedan drugoga pod lozu i pod smokvu.’«