Jutarnji stih

Zahtijeva neporočnost

“Bog nas, uistinu, nije pozvao k nečistoći, nego k posvećenju.” (1. Solunjanima 4,7)

život je dar od Boga. Tijelo smo dobili da bismo ga upotrijebili u službi Bogu i On želi da se brinemo o njemu i da ga cijenimo. Svi imamo tjelesne i umne sposobnosti. Naše sklonosti i osjećaji imaju svoje sjedište u tijelu i mi zato ne smijemo činiti ništa čime bismo pokvarili blago koje nam je povjereno. Tijelo moramo održavati u najboljem mogućem stanju i pod najduhovnijim utjecajima kako bismo na najbolji način mogli iskoristiti svoje sposobnosti (1. Korinćanima 6,13). (CH 41)
Naše tijelo pripada Bogu. On je platio cijenu otkupljenja za tijelo baš kao i za dušu. … Bog je veliki nadglednik ljudskog organizma. Dok se brinemo o svojem tijelu, mi moramo surađivati s Njim. Ljubav prema Bogu prijeko je potrebna za život i zdravlje. Da bismo imali savršeno zdravlje, naše srce mora biti ispunjeno nadom, ljubavlju, i radošću.
Moramo se strogo čuvati popuštanja strastima. Kada strastima dopustimo da se otmu nadzoru, naše sposobnosti opažanja i primanja dojmova bivaju zloupotrijebljene, užasno zloupotrijebljene. Kada popuštamo strastima, krv, umjesto da kruži svim dijelovima tijela i na taj način rastereti srce i razbistri misli, počinje se u neodgovarajućim količinama skupljati u unutarnjim organima, pa se kao posljedica pojavljuju bolesti. Čovjek ne može biti zdrav sve dok ne prepozna i ne ukloni zlo.
“A tko se združi s Gospodinom”, tko se savezom milosti povezao s Kristom, “s njim je jedan duh. Bježite od bludnosti!” (1. Korinćanima 6,17.18) Nemojte se ni za jedan trenutak predomišljati! Sotona bi se radovao kada bi vidio da su vas nadvladale kušnje. Nemojte zastajati da biste se prepirali sa svojom oslabljenom savješću. Nemojte sebi dopustiti ni prvi korak na putu prijestupa!
O, kada bi svi koji sebe smatraju mudrima, koji misle da su sposobni vlastitom snagom obavljati sve životne dužnosti, slijedili Josipov primjer! Mudrim čovjekom nikada neće vladati, niti će njime upravljati njegovi prohtjevi i njegove strasti, nego će on upravljati i prohtjevima i strastima. Nastojeći pripremiti um i tijelo za pravilno obavljanje životnih dužnosti, on će se približiti Bogu. … Sotona uništava, Krist obnavlja! (Isto, 586—588)


Komentiraj