Jutarnji stih

“Zaista je Gospodin uskrsnuo!”

“Nato oni pripovjediše što se dogodilo na putu i kako su ga prepoznali u lomljenju kruha. Dok su oni još o tom govorili, sam Isus stade među njih te reče: ‘Mir vama!’” (Luka 24,35.36)
Putnici su zatekli prisutne u stanju zbunjenosti i velikog uzbuđenja. Glasovi onih koji su bili u sobi prolomili su se izražavajući svetu radost i zahvalnost. “Zaista je Gospodin uskrsnuo: ukazao se Šimunu!” govorili su (Luka 24,34). Tada su ovi putnici, još zadihani od puta, iznijeli svoju zadivljujuću priču o tome kako im se na povratku kući, dok su još bili u stanju potpune obeshrabrenosti i beznađa, pridružio neki Stranac. S čuđenjem i oduševljenjem govorili su kako je pred njima otvarao Pisma, kako su Ga pozvali da boravi kod njih i kako su Ga za večerom, kada je pružio ruke da blagoslovi hranu, prepoznali. … Tek što su oni završili s pričom, dok su neki još uvijek govorili da ne vjeruju u to jer zvuči odviše lijepo da bi bilo istinito, još jedna Osoba stala je pred njih. Sve oči bile su prikovane za tog Stranca. Nitko nije pokucao na vrata. Nisu se čuli ničiji koraci. Učenici su se iznenađeno pitali što bi to trebalo značiti. A onda su čuli glas koji nije mogao pripadati nikome drugom do njihovom Učitelju. Jasno i razgovijetno s Njegovih usana potekle su riječi: “Mir vama.” “I učenici se”, kaže Ivan, “obradovaše kad vidješe Gospodina. Zatim im ponovo reče: ‘Mir vama! Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas.’ Poslije tih riječi dahne u njih i reče im: ‘Primite Duha Svetoga!’” (Ivan 20,20-22) Nitko se ne treba drsko i samouvjereno upuštati u Božje djelo. Muškarci i žene ne trebaju ići sve dok se Duh Sveti vidljivo ne spusti na njih. Jedino pod nadzorom Duha Svetoga Kristovi sljedbenici mogu raditi onako kako je On radio. Te večeri Krist je pokazao učenicima svoje ruke i noge da u njihovom umu ne bi ostala ni najmanja sumnja u to tko je On. “Pogledajte moje ruke i moje noge,” rekao im je, “ja sam, ja glavom! Opipajte me i ustanovite! Duh nema mesa ni kostiju kao što vidite da ih ja imam. … Ovo je ono što sam vam govorio dok sam još bio s vama. Trebalo je da se ispuni sve što je o meni pisano u Mojsijevu zakonu, u Prorocima i Psalmima. Tada im prosvijetli razum da razumiju Pisma, te im reče: ‘Tako stoji pisano da Mesija mora trpjeti i treći dan uskrsnuti od mrtvih.’” (Luka 24,39-46) (Manuscript 113, 1897.)


Komentiraj