Zaklon od oluje

25. 05. 2023.

“Reci Jahvi: ‘Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!’” (Psalam 91,2)

Anđeli, kerubini i serafini, klanjaju se pred Bogom u svetom poštovanju. “Deset tisuća puta deset tisuća i tisuću puta tisuću” anđela okružuju prijestolje i bivaju poslani u službu onima koji će baštiniti spasenje. Vladajuća načela Božjeg prijestolja jesu pravda i milost. Ono se naziva prijestoljem milosti. Želite li primiti božansko prosvjetljenje? — Idite k prijestolju milosti. Primit ćete odgovor s prijestolja milosti. Otac i Sin učinili su savez da spase svijet po Kristu. … Duga iznad prijestolja znak je da se Bog preko Krista obvezuje da će spasiti sve koji vjeruju u Njega. Savez je siguran koliko i prijestolje, a Njegovo prijestolje utvrđeno je na pravdi. Zašto onda u tolikoj mjeri pokazujemo nevjerovanje i nepovjerenje? Zašto toliko često sumnjamo i zašto smo nestalni kad je u pitanju pouzdanje u Boga? Kad god priđemo Božjem prijestolju i tražimo milost, možemo podići pogled i ugledat ćemo dugu obećanja i u njoj pronaći sigurnost da će naše molitve biti uslišane.

Ali neka nitko ne laska sebi da može prestupati zapovijedi, a ipak primiti Božju naklonost. U Božjoj vladavini pravda i milost stoje jedno uz drugo. Zakon se ne može prestupati nekažnjeno. Pravda i sud prebivaju na Njegovom prijestolju. Milost i istina srele su se u Kristu; pravda i mir su se poljubile. Krist je osobno dao Zakon na gori Sinaju, i On nije izbrisao nijedan zarez ili kovrčicu u svojim zahtjevima. Dao je svoj vlastiti život za otkupljenje ljudi od prestupanja Zakona, kako bi ih osposobio da poštuju njegove propise. …

Krist poznaje nevolje grešnika; On poznaje njihove kušnje. On je uzeo na se našu narav; bio je kušan u svemu kao mi i zna kako pomoći onima koji su u kušnji. On je plakao i zna naše tuge; iskusio je sve naše boli. Svima koji vjeruju u Njega i imaju povjerenje u Njega, On će biti utočište i Zaklon od oluje. Kao čovjek, Krist je uzašao na Nebo. Kao čovjek, On je zamjena za ljudski rod. Kao čovjek, živio je i posredovao za nas. On priprema mjesto za sve koji Ga ljube. (Signs of the Times, 10. listopada 1892.)

Za razmišljanje: Ako je Isus dirnut mojim žalostima i bolima i nudi mi zaklon od oluje, kako ovaj Zaklon mogu ponuditi nekome kome je danas potreban?