Zakonodavac

4. 08. 2023.

“Nemojte misliti da sam došao ukinuti Zakon i Proroke! Ne dođoh da ih ukinem, već da ih ostvarim.” (Matej 5,17)

Uhode su pozorno pratili Isusa na Gori. Dok je On iznosio načela pravednosti, farizeji su širili glasine da je Njegov nauk u suprotnosti s propisima koje je Bog dao na Sinaju. Spasitelj nije izgovorio niti jednu riječ koja bi mogla poljuljati povjerenje u vjerovanja i uredbe koje su bile dane preko Mojsija, jer je svaka zraka božanske svjetlosti, koju je veliki izraelski vođa prenio narodu, bila primljena od Krista. Dok su mnogi u srcu pomišljali da je došao ukinuti Zakon, Isus je iznosio svoje gledište o božanskim propisima riječima koje se ne mogu pogrešno razumjeti. “Nemojte misliti”, kazao je, “da sam došao ukinuti Zakon i Proroke!”

Sâm Stvoritelj ljudi, Zakonodavac, izjavljuje da nije došao ukinuti propise Zakona. Sve u prirodi, od čestice u sunčanoj zraci do svjetova u visini, podložno je zakonu. O poslušnosti zakonima ovise red i sklad u prirodi. Tako postoje i velika načela pravednosti koja upravljaju životom svih razumnih bića. O prilagođavanju tim načelima ovisi dobrobit svemira. Božji zakon je postojao i prije nego što je stvorena Zemlja. Anđeli se drže njegovih načela, a da bi i Zemlja bila u skladu s Nebom, ljudi moraju slušati božanske propise. Krist je u Edenu upoznao čovjeka s propisima Zakona “dok su klicale zvijezde jutarnje i Božji uzvikivali dvorjani” (Job 38,7). Krist nije došao na Zemlju pokvariti Zakon, već svojom milosti vratiti ljude poslušnosti njegovim odredbama.

Ljubljeni učenik, koji je na Gori slušao Kristove riječi, piše mnogo kasnije, pod utjecajem Duha Svetoga, o Zakonu kao o trajnoj obvezi: “Tko god počinja grijeh, krši zakon; grijeh je kršenje zakona.” (1. Ivanova 3,4) Apostol Ivan objašnjava da je Zakon o kojemu govori “stara zapovijed koju ste primili od početka” (1. Ivanova 2,7). On govori o Zakonu koji je postojao još pri stvaranju i samo je bio ponovljen na Sinajskoj gori. (Misli s Gore blaženstava, str. 46,47)

Za razmišljanje: Kako bih počeo objašnjavati onomu tko ne vjeruje da dobro svemira ovisi o Božjem zakonu?