Zapovjednik nad deset tisuća

30. 01. 2023.

“I, gle, neka žena što je dvanaest godina bolovala od krvarenja, primače mu se straga i dotače se skuta njegove haljine.” (Matej 9,20)

Kada se odazovemo Kristovom pozivu, kada Mu se pridru- 37 žimo, pokazujemo spasonosnu vjeru. Govoriti ravnodušno o vjerskim pitanjima, moliti se za duhovne blagoslove bez stvarne žeđi duše i žive vjere, ne vrijedi mnogo. Začuđeno mnoštvo koje se tiskalo oko Isusa, nije zapazilo nikakvu životodavnu snagu koja je proistekla iz tog dodira. Međutim, kada je jadna, napaćena žena u svojoj dubokoj potrebi ispružila ruku i dodirnula skut Isusove haljine, osjetila je djelovanje iscjeljujuće sile. Njezin dodir bio je dodir vjere. Krist je prepoznao taj dodir. … Vjera koja nas dovodi u živu vezu s Kristom izražava s naše strane najviše davanje prvenstva, savršeno oslanjanje, cjelokupnu posvećenost. Ova vjera djeluje ljubavlju i čisti dušu. Ona u životu Kristovog sljedbenika potiče na istinsku poslušnost Božjim zapovijedima jer će ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima biti posljedica žive veze s Kristom.

Isus kaže: “Ja sam trs, vi ste mladice.” (Ivan 15,5) Možemo li zamisliti prisniji odnos od ovog na koji ovaj redak ukazuje? Vlakna loze ista su kao vlakna trsa. Protok života, snage i hrane iz stabla u grane neometan je i stalan. Korijen šalje hranu kroz grane. Takav je vjernikov odnos s Kristom ako prebiva u Kristu i crpi hranu iz Njega. Međutim, ova duhovna veza između Krista i duše može biti uspostavljena jedino pokazivanjem osobne vjere. “Bez vjere je nemoguće ugoditi Bogu.” (Hebrejima 11,6 — Suvremeni hrvatski prijevod) Vjera nas povezuje s nebeskom silom i daje nam snagu da se suočimo sa silama tame. “A ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet: naša vjera.” (1. Ivanova 5,4) … Naša duša biva osnažena duhovnom silom jer udišemo atmosferu Neba i shvaćajući da nam je Gospodin s desne strane, nećemo se pokolebati. Mi se uzdižemo iznad svijeta i gledamo u Zapovjednika nad deset tisuća, koji je sav ljubak, a gledajući u Njega, preobražavamo se u Njegovo obličje. (Selected Messages, sv. 1, str. 334,335)

Za razmišljanje: Je li moja vjera u Isusa rezultat života potpuno posvećenog Bogu?

 

Preporučujemo: