Zapovjednik Neba

9. 08. 2023.

“Nego se odrekao svega. Uzeo je narav sluge i postao sličan ljudima. Postao je čovjek.” (Filipljanima 2,7 — SHP)

Krist je bio jedino bezgrešno biće koje je živjelo na Zemlji, iako je gotovo trideset godina živio među poročnim stanovnicima Nazareta. Ova je činjenica ukor onima koji misle da neokaljan život ovisi o mjestu, bogatstvu ili napretku. Kušnja, siromaštvo i nedaća pravi je sustav obuke potrebne za razvijanje čistoće i postojanosti.

Isus je živio u seoskom domu i vjerno i radosno nosio svoj dio tereta u domaćinstvu. On je bio Zapovjednik Neba i anđeli su radosno ispunjavali Njegovu riječ; sada je On bio revni sluga, poslušni sin pun ljubavi. Učio je zanat i radio svojim rukama s Josipom u tesarskoj radionici. U priprostoj odjeći običnog radnika prolazio je ulicama maloga mjesta idući i vraćajući se sa svog skromnog posla. On nije upotrijebio svoju božansku moć da sebi smanji teret ili olakša mukotrpan rad.

Isusov um i tijelo bili su razvijeni jer je radio u djetinjstvu i mladosti. Svoje tjelesne snage nije koristio lakomisleno, već tako da ih sačuva u zdravlju, da bi u svemu mogao obaviti što bolji posao. Čak ni u rukovanju alatom nije želio biti nesavršen. Bio je savršen kao radnik, kao što je bio savršen u karakteru. Svojim nas je osobnim primjerom učio dužnosti da budemo marljivi, da naš rad mora biti obavljen pravilno i temeljito i da je takav rad dostojan poštovanja. Vježba koja uči ruke da budu korisne i odgaja mlade da nose svoj dio životnog tereta, daje tjelesnu snagu i razvija svaku sposobnost. Svi trebaju raditi nešto što će biti blagotvorno za njih i od pomoći drugima. Bog je odredio rad kao blagoslov i jedino marljivi radnik nalazi čast i radost života. Nad djecom i mladeži koja radosno preuzima svoj dio obveza u domu, dijeleći teret s ocem i majkom, počiva Božje odobravanje s čvrstim obećanjem punim ljubavi. Takva djeca izići će iz doma da postanu korisni članovi društva. (Isusov život, str. 45,46)

Za razmišljanje: Ako je Isus, Zapovjednik Neba, postao čovjek, bio spreman žrtvovati svoj život za pali ljudski rod ostavivši primjer svojim karakterom i ponašanjem, čega sam se danas spreman odreći za Njega?