Zapovjednik nebeskih sila

11. 02. 2023.

“Sve je po njoj postalo i ništa što je postalo nije bez nje postalo.” (Ivan 1,3)

Ako je Krist stvorio sve, onda je postojao prije svega. Riječi izrečene u prilog tome tako su jasne da nitko ne treba ostati u nedoumici. Krist je Bog u najvišem smislu te riječi. On je bio s Bogom od vječnosti, Bog svega, blagoslovljen za svu vječnost.

Gospodin Isus Krist, božanski Božji Sin, postojao je od vječnosti kao samostalna Osoba, a ipak je bio jedno s Ocem. On je nedostižna slava Neba. On je Zapovjednik nebeskih sila i prima obožavanje anđela kao svoje pravo. Time nije ništa oduzeo Bogu. Sam je izjavio: “Jahve me stvori kao počélo svoga djela, kao najraniji od svojih čina, u pradoba; oblikovana sam od vječnosti … kad je polagao temelje zemlji, bila sam kraj njega, kao graditeljica, bila u radosti, iz dana u dan, igrajući pred njim sve vrijeme.” (Izreke 8,22-27)

Svjetlo i slava nalaze se u istini da je Krist jedno s Ocem prije nego što je bio postavljen temelj svijetu. Ovo je svjetlo koje svijetli na tamnom mjestu čineći da zablista božanskom, prvobitnom slavom. Ova istina, beskrajno tajanstvena sama po sebi, objašnjava druge tajanstvene i neobjašnjive istine, dok je sama uronjena u svjetlo kojem se ne može pristupiti i koje se ne može shvatiti.

“Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!” (Psalam 90,2) “Narod što je boravio u tmini vidje svjetlo veliko; onima koji prebivahu u tamnom predjelu smrti zasja svjetlo.” (Matej 4,16) U ovim su tekstovima Kristovo prapostojanje i svrha Njegovog dolaska na ovaj svijet prikazani kao žive zrake svjetla koje svijetli s vječnog prijestolja. … “A ti, Betleheme Efrato, najmanji među kneževstvima Judinim, iz tebe će mi izaći onaj koji će vladati Izraelom; njegov je iskon od davnina, od vječnih vremena.” (Mihej 5,2) (Selected Messages, sv. 1, str. 247,248)

Za razmišljanje: Kako mogu uživati u Božjim istinama koje su zaogrnute tajnom?

 

Preporučujemo: