Zašto ne sada?

6. 12. 2013.

“Nego će me svi poznavati, i malo i veliko — riječ je Jahvina.” (Jeremija 31,34)

Ali prije toga dolaska, kazao je Isus, “ova Radosna vijest propovijedat će se o kraljevstvu po svemu svijetu, svim narodima za svjedočanstvo…” (Matej 24,14) Njegovo kraljevstvo neće doći sve dok se Radosna vijest o Njegovoj milosti ne raznese po svim krajevima Zemlje. Ako se, dakle, predamo Bogu i pridobijemo druge duše za Njega, ubrzavamo dolazak Njegova kraljevstva. Jedino oni koji se posvećuju Njegovoj službi … iskreno mole: “Dođi kraljevstvo tvoje!” …
Molba “budi volja tvoja kako na nebu tako i na zemlji” molitva je da se vladavina zla na ovoj Zemlji okonča, da se grijeh zauvijek uništi i da se uspostavi kraljevstvo pravednosti. Tada će i na Zemlji, kako je na Nebu, biti ispunjene sve dobre želje Božje dobrote. (2. Solunjanima 1,11) (Isusov govor na Gori, str. 147— 149)
Krist neće biti zadovoljan sve dok pobjeda ne bude potpuna i ne vidi “svjetlost i nasiti se spoznajom njezinom”. (Izaija 53,11) Svi narodi na Zemlji trebaju čuti evanđelje o Njegovoj milosti. Neće svi primiti Njegovu milost; ali “Njemu će služiti potomstvo moje. O Gospodu će se pripovijedat sljedećem koljenu”. (Psalam 22,31.32) “A kraljevstvo, vlast i veličanstvo pod svim nebesima dat će se puku Svetaca Svevišnjega”, jer “zemlja će se ispuniti spoznajom Jahvinom kao što se vodom pune mora. … Sa zapada vidjet će ime Jahvino, i Slavu njegovu s istoka sunčanog.” (Daniel 7,27; Izaija 11,9; 59,19)
“Kako su ljupke po gorama noge glasonoše radosti koji oglašava mir, nosi sreću, i spasenje naviješta, govoreć Sionu: Bog tvoj kraljuje! … Radujte se, kličite, razvaline jeruzalemske, jer je Jahve utješio narod svoj… Ogolio je Jahve svetu svoju mišicu pred očima svih naroda, da svi krajevi zemaljski vide spasenje Boga našega.” (Izaija 52,7-10) (Isusov život, str. 685)

Leave a Comment