Jutarnji stih

Završno djelo

„Pazi! Dolazim uskoro i sa sobom nosim plaću.“ (Otkrivenje 22,12)

Pogledajte današnji svijet! Čuje li se glas molitve usred buke i zbrke? Oltari su podignuti, ali se žrtve ne prinose Bogu. Mnogo je varalica, otimača i ubojica. Oholost potaknuta podrijetlom i oholost utemeljena na bogatstvu doprinose uništenju duša. Lakomost, čulnost, zloba – to su osobine koje prevladavaju. Tisuće se nalaze na pragu propasti. Zar ne vidite da su mnoge od njih izgubljene, izgubljene za vječnost, dok oni koji se prikazuju kao kršćani spavaju ravnodušnim snom?

Potrebni su iskreni, požrtvovni muškarci i žene koji će se obratiti Bogu i s velikom vikom i suzama moliti se za duše koje idu u propast. … Krist je dao svoj život da spasi grešnike i zato kaže svojim sljedbenicima: „Idite po svem svijetu i propovijedajte Radosnu vijest svakom stvorenju!“ (Marko 16,15) „Ja sam s vama u sve vrijeme do svršetka svijeta.“ (Matej 28,20) On nam je pokazao djelo koje trebamo obaviti i obećao da će nam dati snage da ga izvršimo. …

Djelo se brzo završava, a bezakonje se umnožava na sve strane. Imamo na raspolaganju samo kratko vrijeme. Bog ne želi da bilo tko propadne. On se obilno pobrinuo za spasenje svih. Da je Njegov narod izišao na posao kao što je trebao, objavljujući poziv milosti, mnoge duše bile bi zadobivene za Krista. Probudimo se iz duhovnog drijemeža i posvetimo Gospodinu sve što imamo i što jesmo. Njegov Duh pratit će prave misionare i davati im snagu za službu. Bog je nepresušni Izvor uspješnosti i snage. Evanđelje je Božja sila na spasenje svakome tko vjeruje. Kada se ta snaga uporabi, potvrdit će se da je i više nego dovoljna da se suoči sa snagom neprijatelja.

Nemoguće je da oni među nama koji vjeruju u Krista vide djelo koje moraju obaviti i da pritom ništa ne učine. Svakoga dana Crkva treba dobivati s Neba ljekoviti balzam Božje milosti koji treba podijeliti potrebitima i napaćenima. Božja crkva dobila je najsvetije odgovornosti i najslavnije prednosti. Svi koji vjeruju u vijest o Kristovom skorom dolasku učinit makar nešto za svojega Učitelja. … Ako budu praktično poslušni Njegovoj zapovijedi, njihovo povjerenje u Njega će se povećati, a njihovi će se talenti umnogostručiti. (Signs of the Times, 28. studenoga 1906.)


Komentiraj