Značenje kršćanskog savršenstva

29. 10. 2014.

““Sve mogu u Isusu Kristu koji mi moć daje.”“ (Filipljanima 4,13 — DK)

Što Bog zahtijeva? Savršenstvo, ništa manje od savršenstva. Ali da bismo bili savršeni, ne smijemo imati povjerenja u sebe. Svakodnevno moramo znati i razumjeti da ne smijemo vjerovati u svoje snage. Moramo čvrstom vjerom prihvatiti Božja obećanja. S punim razumijevanjem vlastite bespomoćnosti moramo tražiti Svetoga Duha. A tada, kada Sveti Duh bude djelovao, nećemo sebi dati slavu. Sveti Duh će pažljivo preuzeti srce u svoj posjed donoseći mu sve svijetle zrake Sunca Pravednosti. Ono što nas treba održavati jest sila Božja po vjeri.
Kada se svakodnevno budemo nalazili pod upravom Božjeg Duha, bit ćemo ljudi koji drže zapovijedi. Svijetu možemo pokazati da poslušnost Božjim zapovijedima donosi nagradu već u ovom životu, a i u budućem životu vječnog blaženstva. Bez obzira na vjeru ispovijedanu riječima, postoji i onaj dio, vidljiv Gospodinu — procjenitelju djela — u kojem nesavršeno predstavljamo Krista. On je objavio da Ga takvo stanje stvari ne može proslaviti.
Mnogo znači povjeravanje duše Bogu. To znači da živimo i hodimo vjerom, bez povjerenja ili uzdizanja sebe, već gledanjem na našeg Zastupnika Isusa kao na Začetnika i Završitelja naše vjere. Sveti Duh će obavljati svoje djelo na skrušenom srcu, ali nikada ne na samouzvišenoj, samopravednoj duši. U svojoj mudrosti takav čovjek bi se sam usavršavao. On bi se svojim djelovanjem umetnuo između svoje duše i Svetoga Duha. Sveti Duh će djelovati samo ako nema ovog umetanja. …
Sveti Duh je spreman surađivati sa svima koji Ga žele primiti i učiti od Njega. Svi koji rado primaju istinu i posvećeni su njome, toliko su sjedinjeni s Kristom da Ga predstavljaju riječju i djelom. … Neka Sveti Duh govori srcima izabranog Božjeg naroda, da njihove riječi budu kao izabrano zlato dok daju kruh života onima koji se nalaze u prijestupima i grijesima. …
Božja je volja i uživanje da blagoslov kojim nagrađuje čovjeka podari u savršenoj potpunosti. Osigurao je mogućnost da svaka teškoća bude prevladana, svaka potreba zadovoljena preko Svetoga Duha. Tako je On predvidio da čovjek usavrši kršćanski karakter. Bog bi želio da razmišljamo o Njegovoj ljubavi i obećanjima danim tako izobilno onima koji nemaju vlastitih zasluga, želio bi da u potpunosti ovisimo o Njemu sa zahvalnošću i radujući se pravednosti osiguranoj u Kristu. On radosno sluša sve koji dolaze k Bogu putem koji je On sam odredio. (MS 148, 5. prosinca 1897.)