Znanost i Biblija

27. 01. 2024.

“Gdje si bio kad zemlju utemeljih?” (Job 38,4)

Budući da knjiga prirode i Knjiga objave nose pečat istog vrhovnog Uma, njihovi se glasovi moraju slagati. Različitim načinima i jezicima te knjige svjedoče o istim velikim istinama. Znanost stalno otkriva nova čudesa, ali rezultati njezinih istraživanja ne otkrivaju ništa što bi, ako se pravilno shvati, proturječilo božanskoj objavi. Knjiga prirode i pisana Riječ osvjetljuju jedna drugu, upoznaju nas s Bogom učeći nas ponešto o zakonima preko kojih On djeluje.

Pogrešni zaključci, doneseni na temelju činjenica promatranih u prirodi, doveli su do prividnog sukoba između znanosti i objave. U nastojanju da se ponovno uspostavi sklad, prihvaćena su tumačenja Pisma koja potkopavaju i razaraju silu Božje riječi. Smatralo se da se geologija suprotstavlja doslovnom tumačenju Mojsijevog izvještaja o stvaranju. Tvrdilo se da su bili potrebni milijuni godina za evoluciju Zemlje iz kaosa. Da bi se Biblija prilagodila tome navodnom znanstvenom otkriću, pretpostavilo se da su dani stvaranja velika neodređena razdoblja koja traju tisućama ili čak milijunima godina.

Takav zaključak potpuno je neutemeljen. Biblijski izvještaj ne proturječi ni samome sebi, niti učenju prirode. O prvom danu djela stvaranja izvještaj kaže: “Tako bude večer, pa jutro — dan prvi.” (Postanak 1,5) Zapravo, to isto je rečeno o svakom od prvih šest dana u tjednu stvaranja. Nadahnuta Riječ kaže da je svako od tih razdoblja bilo dan koji se sastojao od večeri i jutra, kao i svi drugi dani od toga doba. Božansko svjedočanstvo o samom djelu stvaranja glasi: “Jer on reče — i sve postade, naredi i sve se stvori.” (Psalam 33,9) Koliko je vremena bilo potrebno za uređenje Zemlje iz kaosa Onome koji je tako mogao stvoriti bezbrojne svjetove? Da bismo objasnili Njegova djela, moramo li činiti nasilje nad Njegovom Riječju? …

Jedino uz pomoć toga Duha, koji je u početku “lebdio nad vodom”, i riječi kojom je “sve postalo što je postalo”, toga istinitog Svjetla “koje rasvjetljuje svakoga čovjeka” (Ivan 1,3.9), svjedočanstvo znanosti može se pravilno protumačiti. (Odgoj, str.

109,110,114)