Znanost i objava

23. 05. 2012.

„Bezumnik reče u srcu: ’Nema Boga.’“ (Psalam 14,1)

Ima ljudi koji misle da su otkrili prekrasne stvari u znanosti. Oni citiraju mišljenja učenih ljudi kao nepogrešiva i govore da su zaključci znanosti istina koja se ne može opovrgnuti. A Božju riječ, za koju stoji da je svjetiljka nozi umornog putnika, ocjenjuju  prema tom mjerilu i proglašavaju nepouzdanom. Znanstvena istraživanja u koja su se te osobe upustile pokazala su se kao zamka za njih. Ona su pomračila njihov um i oni su skrenuli u sumnjičavost. Oni su svjesni svojeg utjecaja i umjesto da gledaju na Izvor svake mudrosti, pobjedonosno se nadimaju površnim znanjem koje su stekli. Uzdižu svoju ljudsku mudrost nasuprot mudrosti velikog i moćnog Boga i usuđuju se ući u rat s Njime. Nadahnuta Riječ proglašava takve ljude „bezumnima“.

Bog je dopustio da se na svijet izlije poplava svjetla putem znanstvenih otkrića i umjetnosti, ali kada takozvani znanstvenici govore i pišu o tim temama s pretežno ljudskog stajališta, oni sigurno i neizbježno dolaze do pogrešnih zaključaka. Najveći umovi, ako u svojim istraživanjima nisu vođeni Božjom riječju, postaju zbunjeni u svojim pokušajima da istraže odnos između znanosti i objave. Stvoritelj i Njegova djela nalaze se izvan područja njihovog razumijevanja i budući da nisu sposobni nadnaravno protumačiti prirodnim zakonima, biblijske činjenice proglašavaju nepouzdanim. Onaj tko posumnja u vjerodostojnost Staroga i Novoga zavjeta poći će i korak dalje i posumnjati u postojanje Boga, a zatim će se, pošto je izgubio oslonac, razbiti o stijene nevjerovanja. Mojsije je pisao pod vodstvom Svetoga Duha i pravilna geološka teorija nikada neće smatrati da je otkrila nešto što se ne može usuglasiti s biblijskim navodima. Misao oko koje se mnogi spotiču, da Bog nije stvorio materiju kada je stvarao svijet, ograničava silu Sveca Izraelova.

Kada nisu sposobni spoznati Stvoritelja i Njegova djela svojim nesavršenim poznavanjem znanosti, mnogi počnu sumnjati u Božje postojanje i pripisuju beskrajnu silu prirodi. … Biblija se ne smije ocjenjivati ljudskim znanstvenim zamislima, već se znanost treba ocjenjivati prema biblijskim nepogrešivim mjerilima. (Signs of the Times, 13. ožujka 1884.)