Žrtva koja je umirala

16. 06. 2023.

“Dostojno je Janje koje je zaklano da primi moć, bogatstvo, mudrost, snagu, čast, slavu i hvalu!” (Otkrivenje 5,12)

Krist je bio temelj cjelokupnog hebrejskog vjerskog sustava. Abelova smrt bila je posljedica Kajinovog odbacivanja Božjeg plana u školi poslušnosti i spasenja krvlju Isusa Krista simbolički prikazanog prinošenjem žrtava koje su ukazivale na Njega. Kajin nije želio proliti krv koja je simbolizirala Kristovu krv koja se trebala proliti za svijet. Bog je pripremio čitav ovaj obred, a Krist je postao temelj cjelokupnog sustava. Početni zadatak ovog obreda kao učitelja bio je navesti grešna ljudska bića da razmišljaju o Kristu, Temelju svekolikog hebrejskog vjerskog sustava.

Svi koji su vršili službu povezanu sa Svetištem bili su neprestano obrazovani u vezi s Kristovim djelovanjem u korist ljudskog roda. Ova služba trebala je u svakom srcu stvoriti ljubav prema Božjem zakonu, zakonu Njegovog kraljevstva. Prinošenje žrtava trebalo je biti praktična pouka o Božjoj ljubavi otkrivenoj u Kristu — u žrtvi koja je umirala i patila, koja je uzela na sebe grijehe ljudskih bića. …

Razmišljajući o ovoj uzvišenoj temi spasenja, sagledavamo Kristovo djelo. Nije samo obećani dar Duha, već su i narav i karakter ove žrtve i njezino djelovanje također predmeti koji u našem srcu trebaju potaknuti uzvišene, svete, visoke misli o Božjem zakonu, koji iznosi svoje zahtjeve svakom ljudskom biću. Kršenje tog Zakona malim činom jedenja zabranjenog ploda donijelo je čovječanstvu i Zemlji posljedice zbog neposlušnosti Božjem svetom Zakonu. Ovakav Božji odgovor treba pobuđivati strah kod ljudi da učine i najmanje djelo neposlušnosti Božjim zahtjevima.

Treba postojati jasno razumijevanje o tome što je grijeh i mi trebamo izbjegavati sve što bi nas moglo navesti da prekoračimo granicu koja dijeli poslušnost od neposlušnosti.

Bog želi da svaki član Njegovog djela stvaranja shvati uzvišeno djelo beskonačnog Božjeg Sina koji je dao svoj život za spasenje svijeta. “Gledajte koliku nam je ljubav Otac iskazao, da se zovemo djeca Božja. A to i jesmo! Zato ne poznaje svijet nas jer njega nije uznao.” (1. Ivanova 3,1) (Selected Messages, sv. 1, str. 233,234)

Za razmišljanje: Je li mi zbog Isusove žrtve grijeh odbojan?