Žrtva

27. 04. 2023.

“Ko jagnje na klanje odvedoše ga; ko ovca, nijema pred onima što je strižu, nije otvorio usta svojih.” (Izaija 53,7)

Božji Sin sišao je s Neba zaogrnut ljudskom naravi da bi ljudima mogao pružiti silu, osposobljavajući ih da postanu dionici božanske naravi i umaknu pokvarenosti koja je u svijetu zbog požude. Njegova duga ljudska ruka obgrlila je ljudski rod, dok se svojom božanskom rukom uhvatio za prijestolje Beskonačnoga. Živeći ne da udovolji sebi, već svojem nebeskom Ocu, posvetivši svoj život radu za druge, čineći dobro i nastojeći spasiti napaćeno čovječanstvo, Krist je dao praktične pouke o samoodricanju i žrtvovanju sebe.

Međutim, Sotona se, djelujući preko neposlušnih pojedinaca, suprotstavljao Božjem djelu. Jednim očajničkim činom odlučio je ukloniti svaku zraku svjetla koja je svijetlila u moralnoj tami ovoga svijeta, i tako presjekao dodir s Božjim prijestoljem. Odlučio je objaviti neprijateljstvo Bogu Ocu koji je poslao Sina na ovaj svijet. Ovo je baštinik, rekli su zli vinogradari; dođite da Ga ubijemo i baština će biti naša. Tako su razapeli Gospodina života i slave.

Prije nego što je sebe prinio kao žrtvu, Krist je svojim sljedbenicima obećao najvažniji i najpotpuniji dar, dar koji će im približiti neiscrpne izvore milosti. “Ja ću umoliti Oca”, rekao je On, “i dat će vam drugog Branitelja koji će ostati s vama zauvijek: Duha istine, kojega svijet ne može primiti, jer niti ga vidi niti ga poznaje. Vi ga poznajete, jer boravi s vama i jer će biti u vama.” (Ivan 14,16.17)

Istaknuto obilježje božanskog djelovanja jest ostvarivanje najvećeg posla na svijetu vrlo jednostavnim sredstvima. Božji je plan da sve čime On vlada bude uzajamno ovisno kako bi cjelina, kao kotač u kotaču, radila u savršenom skladu. On utječe na ljudska oruđa, a Njegov Duh dodiruje nevidljive strune čiji se treptaji čuju do krajeva svemira.

Knez sile zla može biti obuzdan jedino Božjom silom koja se nalazi u Trećoj Osobi Božanstva, Duhu Svetome. (Manuscript 22, 1897.)

Za razmišljanje: Koje ću djelo samoodricanja učiniti danas?