logo


“Jahve se tad okrenu prema njemu i reče mu: ‘Idi s tom snagom u sebi. … Ne šaljem li te ja?’” (Suci 6,14)“Gideon je primio božanski poziv da izbavi svoj nar...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 31″. 1 Riječi kralja Lemuela, proročanstvo kojem ga pouči majka njegova...nastavi čitati
“Onda danas izaberite kome ćete služiti.” (Jošua 24,15)“Kad je Jošua osjetio da ga obuzima staračka nemoć i shvatio da njegovo djelo uskoro mora završiti, ispunil...nastavi čitati
“I voda postade zdrava”   U doba patrijarhâ Jordanska dolina je bila “kao kakav vrt Jahvin”, jer je “dobro posvuda natapana”. Upravo je u toj lijepoj dolini Lot odlučio podići...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 30″. 1 Riječi Agura, sina Jakeova. Proročanstvo. Besjeda toga čovjeka z...nastavi čitati
“Obrate se tada Josipovi sinovi Jošui i upitaju: ‘Zašto si nam dao u baštinu prema jednom ždrijebu, samo jedan dio, kad smo mnogobrojni?’” (Jošua 17,14)“Još jedan...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 29″. 1 Čovjek koji, po opomeni, otvrdne šiju, učas će se slomiti; i nem...nastavi čitati
“Ali sam još i danas snažan, kao što sam bio onoga dana kad me Mojsije poslao kao uhodu. … Daj mi sada ovo gorje.” (Jošua 14,11.12)“Prije nego što se počelo...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Mudre izreke 28″. 1 Opaki bježi i kad ga nitko ne progoni, a pravednici su kao lav n...nastavi čitati
“Mrske su Jahvi usne lažljive, a mili su mu koji zbore istinu.” (Izreke 12,22)“Od Šekema Izraelci su se vratili u svoj tabor u Gilgalu. Tu ih je uskoro posjetilo ...nastavi čitati