logo


“On, kad iziđe iz lađice, vidje silan narod i sažali se nad njim te mu ozdravi bolesnike.” (Matej 14,14)Isus, dragocjeni Spasitelj, kao da se nikad nije umarao od molbi grijehom ob...nastavi čitati
Ujedinjeni u molitvi U sklopu inicijative Vjerujte Njegovim prorocima danas čitamo “Matej 16″. 1 I pristupe farizeji i saduceji pa, iskušavajući ga, zatraže da im pokaž...nastavi čitati
Glas u pustinji Ovo se poglavlje zasniva na Luki 1,5-23.57-80; 3,1-18; Mateju 3,1-12; Marku 1,1-8   Među vjernima u Izraelu koji su dugo očekivali Mesijin dolazak, pojavio se ...nastavi čitati