Jamac za grešni svijet

23. 11. 2023.

“Oče moj! Ako je moguće neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!” (Matej 26,39)

Iznenađen, Krist im se obratio govoreći: “Tako, ne mogoste sa mnom probdjeti ni jednoga sata?” Trgli su se iz sna i ožalošćeni pogledali u svojega Gospodina. “Bdijte i molite”, rekao je On, “da ne padnete u napast!” Božanski Patnik je tada opravdao učenike riječima: “Duh je spreman, ali je tijelo slabo.”

Krist se drugi put udaljio i usrdno molio: “Oče moj! Ako nije moguće da me mine ovaj kalež, a da ga ne pijem, neka bude volja tvoja.” Opet se tama spustila na Njegovu dušu s gotovo nepodnošljivom mukom, i opet je osjetio potrebu za društvom svojih učenika, da čuje njihove riječi koje bi Mu donijele olakšanje i odagnale tamu koja Ga je pritiskala. “Kad se opet vrati, nađe ih gdje spavaju, jer im bijahu otežale oči“; “Nisu znali što bi mu odgovorili.” (Marko 14,40) Vidjeli su Njegovo lice orošeno krvavim znojem duševne muke i to ih je ispunilo žalošću; jer “tako mu je lice bilo neljudski iznakaženo te obličjem više nije naličio na čovjeka”.

Opet je Krist otišao i molio se da Ga mimoiđe ta čaša ako je moguće. Njegova duša bila je ispunjena tjeskobnim strahom zbog razdvajanja od Boga kao posljedice grijeha. Sotona Mu je rekao da postane li Zamjena i Jamac za grešni svijet, nikada više neće biti jedno s Bogom, već će se naći pod njegovom vlašću. Triput se molitva uzdizala k Bogu: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež!” i uvijek je bila praćena riječima: “Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!” Hoće li čaša mimoići Patnika? Hoće li se odustati od Kristove žrtve, određene prije stvaranja svijeta, koja je simbolički prikazana u svakoj žrtvi prinesenoj nakon Adamovog prijestupa? … Hoće li ono što su anđeli žarko željeli vidjeti i shvatiti, ono što je bilo breme proročanstva, ono što je ležalo u osnovi simbola i slika, ipak propasti, omogućavajući Sotoni i njegovim otpadničkim snagama i savezu zla da iziđu kao pobjednici?

Oh, koliko je Krist već patio kao Sin Čovječji da bi otkupio čovjeka! (Signs of the Times, 3. lipnja 1897.)

Za razmišljanje: U svakom značajnom trenutku kada je sudbina ljudskog roda visjela o koncu, Isus je donosio ispravnu odluku. Kako ja mogu ostati vjeran u času kušnje?