A što je vrač učinio?

19. 06. 2015.

“Moja je snaga, moja pjesma – Jahve jer je mojim postao izbaviteljem. On je Bog moj, njega ja ću slaviti, on je Bog oca moga, njega ću veličati.” (Izlazak 15,2)

Jednoga dana krenuli smo u prodaju naših knjiga vraču. Ženi koja je radila sa mnom rekao sam da se moramo moliti za Božju silu. Također sam joj rekao da bi ona trebala govoriti, jer ja nisam imao nikakvog iskustva koje bi me moglo pripremiti za kolportažu pred vračem. Znao sam da poziv literarnog evangeliziranja nije nimalo lak, ali sam isto tako bio siguran da me je Gospodin pozvao i poslao me da radim u Njegovom vinogradu. Iako sam se pribojavao, znao sam da mogu skupiti hrabrost. To je bio trenutak da se uhvatim za Božja obećanja i sjetim se Isusovih riječi: “Eto, dao sam vam vlast da bez pogibli gazite zmije i štipavce, i moć nad svakom neprijateljskom silom, te vam sigurno ništa neće moći nauditi.” (Luka 10,19) Morao sam krenuti naprijed vjerom, vjerujući u Gospodnja obećanja.

Kada je čovjek vidio da dolazimo, pozvao nas je sa zadnjih vrata da uđemo. Dok smo prilazili vratima, vidjeli smo kako kuha svoje smjese i miješa napitke. Ali mi smo išli naprijed u ime Gospodnje i sjećali se riječi: “Gatanja nema protiv Jakova nit’ protiv Izraela vračanja.” (Brojevi 23,23)

Čim smo ušli u njegovu kuću, žena koja je bila sa mnom počela mu je pokazivati knjige, ali dok je govorila, čovjekove oči bile su usmjerene prema meni. Izgledao je zabrinut zbog moje prisutnosti. Otišao je u jednu od svojih prostorija i vratio se s namjerom da mi pokaže svoju diplomu, naglasivši da je sa sveučilišta u Nairobiju. Sigurno ga je Sveti Duh zbunio jer je djelovao kao da misli da je tu policajac koji će ga uhititi. Kad sam shvatio što se događa u njegovom umu, iskoristio sam tu činjenicu i počeo mu govoriti s povećanom hrabrošću. Autoritativno sam izvadio mnoge knjige koje smo ponijeli i objasnio mu kako one pomažu mnogim ljudima širom svijeta. Odlučio ih je kupiti. Čak je obećao da će ih koristiti u “pomaganju pacijentima” koji mu budu dolazili.

Gospodin nam je dao značajnu pobjedu u prodaji knjiga tom čovjeku. Otišli smo hvaleći Boga za intervenciju Svetoga Duha. Molimo se da “lijek” Božje riječi dodirne njegovo srce i srca njegovih pacijenata. Ellen G. White je zapisala: “Neka se kolporter sjeti da ima priliku sijati pokraj svake vode.” (Colporteur Ministry, str. 10)

Tom Nundu, Kenija

Leave a Comment