Adventistički teološki fakultet surađivao sa sveučilištem Friedensau

Vijesti 3. 07. 2012.

Od 3. do 11. lipnja 2012. Adventistički teološki fakultet u Maruševcu imao je jedinstvenu prigodu ugostiti studente s Aventističkog sveučilišta Friedensau, Njemačka, koje je predvodio profesor Horst Rolly, dekan Fakulteta društvenih znanosti. Razlog njihovog dolaska bio je istraživanje života Roma u naselju Parag pokraj Trnovca u Međimurskoj županiji. ATF je, uz suradnju Srednje škole u Maruševcu, organizirao logističku pomoć gostima iz Njemačke – smještaj, prehranu, prijevoz, kontakt s romskim naseljem, prevođenje, kao i temeljno upoznavanje s Hrvatskom. Za sve nas je to bila jedinstvena prigoda da naučimo puno toga o životu Roma, ali i o provođenju jednog takvog istraživanja. Na temelju njegovih rezultata planira se izraditi projekt pomoći naselju, koji bi se financirao iz fondova Europske unije. ATF planira sudjelovati u izradi i provođenju projekta, u granicama svojih mogućnosti, jer je to lijepa prilika da svojim angažmanom doprinese i dobrobiti društva oko nas.

Dr. Željko Porobija
www.atvu.org

Leave a Comment