Adventpress bilten

23. 09. 2022.

Izborna skupština Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj

Izborna skupština Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj

U srijedu, 14. rujna 2022. godine, s početkom u sedamnaest sati, održana je izborna skupština Udruge za vjersku slobodu u Republici Hrvatskoj, u zbornici Srpske pravoslavne opće gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, u Ulici Sveti Duh 122 u Zagrebu. Skupštini su nazočila dvadeset i tri člana Udruge, predstavnika njihovih vjerskih zajednica. Skupštinom je predsjedao Slobodan Lalić, dosadašnji i ponovno izabrani predsjednik Skupštine Udruge. Na skupštini je izabran Glavni odbor, Nadzorni odbor i likvidator Udruge.

Glavni odbor Udruge ima trinaest članova, od kojih su trojica novi članovi – M. Arslani, A. Bašić i D. Časni. Zahvaljujemo dosadašnjim članovima Glavnog odbora Jadranki Brnčić, Mirzi Mešiću i Ivanu Valeku na svemu što su ugradili u Udrugu.

Navedimo svih trinaest članova Glavnog odbora: 1) Mevludi ef. Arslani, 2) Augustin Bašić, 3) Branko Berić, 4) Daniel Berković, 5) Danijel Časni, 6) Mladen Dominić, 7) Vedran Đulabić, 8) Slobodan Lalić, 9) Ivan Markešić, 10) Dragutin Matak, 11) Željko Mraz, 12) Luciano Moše Prelević i 13) Josip Takač.

Predsjednik Glavnog odbora i predsjednik Udruge je ostao isti, Željko Mraz, kao i rizničar Luciano Moše Prelević, dok je tajnik Dragutin Matak predložio da tajničku službu preuzmu mlađi članovi. Za novog tajnika izabran je Josip Takač, koji je u Udruzi od samog osnivanja i koji će svojim iskustvom i darovitošću unaprijediti djelovanje Udruge.

Izabran je i novi Nadzorni odbor: 1) Marinko Markek, 2) Danijel Žic i 3) Filip Grujić. Zahvaljujemo dosadašnjim članovima tog odbora, Stjepanu Faragu i Karlu Lenartu, na dugogodišnjoj predanoj suradnji.

Za likvidatora Udruge izabran je Vedran Đulabić. Ipak, vjerujemo da njegove usluge nećemo trebati.

Poželimo Udruzi uspješno djelovanje prema geslu Nelsona Mandele: “Nije slobodan onaj tko tek zbaci ropske lance, nego onaj tko uvažava i unapređuje slobodu drugih.” Takvu okrenutost prema drugima načelno prihvaćaju svi –
Židovi, kršćani i Muslimani – jer poštuju načelo: “Ljubi bližnjega kao samog sebe, a Boga iznad svega.” Putokaz je jasan, smjer u životu postoji. Valja ga hrabro slijediti. To je ukratko vizija i misija Udruge.

Dragutin Matak, član Glavnog odbora Udruge