Jutarnji stih

Agonija u Getsemaniju

“Zatim ode malo dalje, pade ničice te se pomoli: ‘Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež! Ali neka ne bude moja, nego tvoja volja!’” (Matej 26,39)

Isus je u Getsemaniju trpio umjesto čovjeka, i ljudska narav Božjega Sina klecala je pod strašnim teretom užasne svijesti o krivnji zbog grijeha, sve dok se s Njegovih blijedih i uzdrhtalih usana nije oteo bolni krik: “Oče moj! Ako je moguće, neka me mimoiđe ovaj kalež.” Ljudska bi narav tu i tada umrla od užasne svijesti o grijehu da Ga nebeski anđeo nije ojačao da podnese agoniju. … Krist je morao pretrpjeti smrt presuđenu onima koji su prekršili Božji zakon.
Zastrašujuća je mogućnost da nepokajani grešnici padnu u ruke živoga Boga. To se pokazalo u povijesti o uništenju staroga svijeta potopom, u izvještaju o ognju koji je pao s neba i uništio stanovnike Sodome. Međutim, nikada se to nije pokazalo tako jasno kao u slučaju Kristove agonije, agonije Sina beskrajnoga Boga, kada je morao podnijeti Božji gnjev namijenjen grešnom svijetu. Upravo je kao posljedica grijeha, prijestupa Božjeg zakona, getsemanski vrt postao istaknuto mjesto patnji za sav grešni svijet. Nikakva tuga, nikakva samrtnička borba ne može se mjeriti s onom koju je podnio Božji Sin.
Čovjek nije postao nositelj tuđih grijeha i zato nikada neće upoznati užas prokletstva grijeha koje je Spasitelj nosio. Nikakva tuga ne može se usporediti s tugom Onoga na koga je pao Božji gnjev sa zastrašujućom snagom. Ljudska narav može podnijeti kušnje i nevolje samo do određene mjere. Ograničeni može izdržati samo ograničenu mjeru, i ljudska narav se slama; međutim, Kristova narav imala je veći kapacitet trpljenja. … Agonija koju je Krist podnio širi, produbljuje, pruža mnogo obuhvatnije razumijevanje karaktera grijeha, ali i karaktera odmazde koju će Bog pustiti na one koji nastave živjeti u grijehu. Plaća grijeha je smrt, a dar je Božji vječni život u Isusu Kristu za svakog grešnika koji se kaje i vjeruje. (5BC 1103)
Mač pravde nije bio izvučen iz korica, a Božji gnjev zbog bezakonja pao je na čovjekovog zamjenika, Isusa Krista, jedinorođenog od Oca. (Isto)


Komentiraj