Aktivno nenasilje

Znaci vremena 12. 01. 2011.

Znaci vremena

Broj 3, 2010.
Biblijski tekst u Pavlovoj Poslanici Rimljanima “Ne daj se pobijediti zlom, nego dobrim svladavaj zlo.” (12,21), kao da se nalazi u svakoj vrlini i idealu kojim nas kršćanstvo obogaćuje.

Svakodnevni primjeri iz Isusova života toliko zorno svjedoče u prilog ovome idealu da ga je nemoguće ne primijetiti. U neprestanom radosnom odricanju u korist svih potrebitih bez obzira je li se radi o prijateljima i neprijateljima, Isus se stalno opredjeljuje za mirotvorstvo, nenasilje i požrtvovnost. On strpljivo podnosi tvrdoglavost svojih učenika i vjeruje da se mogu promijeniti. Isus svima neumorno pruža izuzetan osobni primjer ljubavi koja sebe daje, tako da su neprijatelji postajali Njegovim vjernim suradnicima.

Kako si, s druge strane, mi možemo dopustiti površnost u odnosima, bahatost, neistine u “korist” Istine, uporabu sile, nestrpljivost pa i izljeve mržnje dok nastojimo djelovati u prilog i u ime Isusove duhovnosti? Ovakva proturječja u našim životima jasno upućuju na opću potrebu za spasenjem iz ovakvoga stanja. I upravo iz toga razloga Isus je došao na svijet da nađe i spasi izgubljene. Vjerujem da će nam i ovo izdanje časopisa Znaci vremena pomoći u tom pogledu.

Download