Jutarnji stih

Anđeli čuvari

„Tada Petar dođe k sebi i reče: ‘Sad znam uistinu da je Bog poslao svog anđela da me izbavi iz ruke Herodove.’” (Djela 12,11)

“Konačno je određen dan Petrova pogubljenja, ali molitve vjernika još su se uvijek uzdizale k Nebu. I dok su sve svoje snage i ljubav ulagali u žarke molitve za pomoć, Božji su anđeli bdjeli nad utamničenim apostolom. … Herod je u ovom slučaju poduzeo dvostruke mjere osiguranja. Kako bi spriječio svaku mogućnost oslobađanja, stavio je Petra pod stražu šesnaestorice vojnika koji su ga u smjenama čuvali danju i noću. U ćeliji je bio stavljen između dvojice vojnika i povezan dvama lancima, a svakim je bio pričvršćen za zglob jednog stražara. Uz čvrsto zaključana tamnička vrata i jaku stražu pred njima, bilo je nemoguće svako izbavljenje ili bijeg ljudskim sredstvima. Ali čovjekova potpuna bespomoćnost Božja je prilika. … Herod je dizao ruku protiv Svemogućega i trebao je doživjeti potpuni poraz. Očitovanjem svoje moći, Bog će spasiti dragocjeni život koji su Židovi planirali uništiti. … Silni je anđeo poslan s Neba da izbavi Petra.” (Djela apostolska, str. 91,92) “Nebeske vlasti i sile promatraju borbu koju Božji sluge vode u naizgled obeshrabrujućim okolnostima. Kad kršćani okupljeni pod barjakom svojeg Otkupitelja stupaju u dobru borbu vjere, oni osvajaju nova područja, stječu nove časti. Svi se nebeski anđeli stavljaju u službu poniznom Božjem narodu koji vjeruje; i kad Gospodnja vojska radnika ovdje na Zemlji pjeva pjesme hvale, nebeski zbor priključuje se odavanju hvale Bogu i Njegovom Sinu. … Bilo bi dobro zapamtiti da nebeska bića surađuju sa svakim istinskim Božjim djetetom. Nevidljive vojske svjetla i moći služe krotkima i poniznima koji vjeruju i prihvaćaju Božja obećanja. Kerubini i serafini, anđeli jaki u sili, stoje zdesna Bogu, ‘svi službujući duhovi koji se običavaju slati da služe onima koji imaju baštiniti spasenje’ (Hebrejima 1,14).” (Isto, str. 96,97)


Komentiraj