Anđeo Saveza

3. 04. 2023.

“I ukaza mu se Anđeo Jahvin i reče mu: ‘Jahve s tobom, hrabri junače!’” (Suci 6,12)

Gideon je želio neki znak da je onaj koji mu se obraćao bio Anđeo Saveza koji je u prošlim vremenima radio za Izraela. Božji anđeli, koji su razgovarali s Abrahamom, jednom su se zadržali da prihvate njegovu gostoljubivost, i Gideon je sada preklinjao božanskog Vjesnika da bude njegov gost. Požurivši se u svoj šator, on je od svojih skromnih zaliha pripremio jare i beskvasne kruhove što ih je donio i postavio pred njega. “Uzmi meso i beskvasne hljebove, stavi ih na tu stijenu, a juhu prolij.” (Suci 6,20) Gideon je to učinio, a onda je dobio znak koji je želio: Anđeo je štapom u svojoj ruci dotaknuo meso i beskvasne kruhove i plamen koji je izišao iz stijene progutao je žrtvu. Onda je Anđeo nestao ispred njegovih očiju.

Gideonov otac Joaš, koji je sudjelovao u otpadu svojih sunarodnjaka, u Ofri je, gdje je prebivao, podigao veliki žrtvenik Baalu, pred kojim se klanjao narod iz grada. Gideonu je bilo zapovjeđeno da razori ovaj žrtvenik i podigne žrtvenik Jahvi na stijeni na kojoj je vatra progutala prinos, i tamo prinese žrtvu Jahvi. Prinošenje žrtve Bogu bilo je povjereno svećenicima i ograničeno na žrtvenik u Šilu, ali Onaj koji je uspostavio obrednu službu i na koga su žrtve ukazivale, imao je pravo promijeniti njene zahtjeve. Izbavljenju Izraela trebao je prethoditi svečani prosvjed protiv klanjanja Baalu. Gideon je morao objaviti rat idolopoklonstvu prije nego što pođe u bitku s neprijateljima svog naroda. …

Gideon je posao obavio u tajnosti, uz pomoć svojih slugu sve je ostvario u jednoj noći. Bijes ljudi u Ofri bio je golem kad su sljedećeg jutra došli odati čast Baalu. Oni bi oduzeli Gideonu život da nije Joaš, kojemu je rečeno o posjetu Anđela, ustao u obranu svog sina.

“Zar ćete vi braniti Baala?” rekao je Joaš. “Zar ćete ga vi spašavati? Tko brani Baala, bit će pogubljen prije sutrašnjeg dana. Ako je on bog, neka se sam brani od Gideona što mu je razorio žrtvenik.” (Suci 6,31) Ako Baal nije mogao obraniti svoj vlastiti žrtvenik, kako mu se može vjerovati da će zaštititi svoje obožavatelje?

Odbačena je svaka pomisao o nasilju nad Gideonom, a kad je zatrubio u ratnu trubu, ljudi iz Ofre bili su među prvima koji su stali pod njegovu zastavu. Poslani su vjesnici u njegovo vlastito Manašeovo pleme, kao i u Ašerovo, Zebulunovo i Naftalijevo, i svi su odgovorili na poziv. (Patrijarsi i proroci, str. 459,460)

Za razmišljanje: Kako se odnosim prema članovima svoje obitelji koji se protive Božjoj volji?

 

Preporučujemo: