Aula sa studentima teologije

Adventpress 15. 09. 2023.

U srijedu, 13. rujna 2023 godine, na početku akademske godine 2023./2024. na Adventističkom teološkom visokom učilištu u Maruševcu (ATVU) održano je posebno predavanje — aula — sa svim studentima i dijelom osoblja te visokoškolske ustanove. Gosti na predavanju bili su članovi uprave Hrvatske konferencije Kršćanske adventističke crkve u Republici Hrvatskoj.

Pastor Neven Klačmer je u ulozi tajnika Hrvatske konferencije upoznao dosadašnje i nove studente teologije s tijekom njihovog obrazovanja i mogućnostima koje Hrvatska konferencija nudi za obavljanje pripravničkog staža, daljnje obrazovanje i postupak koji vodi do rukopoloženja za pastora. Pastor Bobo S. Marčeta, u službi predsjednika Hrvatske konferencije, uputio je duhovnu poruku o važnosti duhovnog rasta u pripremi za pastorsku službu.

Na kraju susreta je pastor Nebojša Milovanović, u službi blagajnika Hrvatske konferencije, održao kratku uputu vezanu uz vrijedan poklon koji je uprava konferencije pripremila za sve studente, a riječ je o nizu od devet svezaka Svjedočanstva za Crkvu spisateljice Ellen G. White. Sigurni smo da će im te knjige biti od velike koristi za duhovni rast, studij i pripremu za službu. Završnu riječ u ime domaćina uputio je profesor Radenko Džuver, dekan te visokoškolske ustanove.

Neven Klačmer