Autor tjelesnih zakona

22. 08. 2023.

“O, Jahve, Gospode! Ti stvori nebo i zemlju snagom velikom, rukom uzdignutom! Ništa tebi nije nemoguće!” (Jeremija 32,17)

Zdravlje je blagoslov čiju vrijednost cijene samo neki, iako o njemu u velikoj mjeri ovisi uspješnost naših umnih i tjelesnih snaga. Naše pobude i strasti imaju svoje sjedište u tijelu i ono se mora održavati u najboljem mogućem stanju, pokoriti najsnažnijim duhovnim utjecajima da bi se naši talenti mogli iskoristiti na najbolji način.

Sve što umanjuje naše tjelesne snage, oslabljuje i um i pridonosi da on ima sve manje sposobnosti uočavati razliku između dobra i zla. Mi postajemo sve nesposobniji da izaberemo dobro i imamo sve manje snage da činimo ono što i sami smatramo dobrim.

Zloupotrebljavajući svoje tjelesne snage, mi skraćujemo vrijeme koje bismo u svojem životu mogli iskoristiti na slavu Božjem imenu i onesposobljavamo se da dovršimo djelo koje nam je Bog povjerio. Dopuštajući sebi stvaranje štetnih navika — da ostajemo budni do kasnih sati, da zadovoljavamo apetit na štetu zdravlja, mi sami ugrožavamo svoje snage. Zanemarujući tjelovježbu, preopterećujući um ili tijelo, unosimo neravnotežu u svoj živčani sustav. Oni koji krše prirodne zakone i tako skraćuju svoj život, a sebe onesposobljavaju za službu, krivi su jer time potkradaju Boga i svoje bližnje! Bog ih je poslao u svijet da budu na blagoslov bližnjima, a oni svojim postupcima uskraćuju sebi tu mogućnost i onesposobljavaju se da učine čak i ono što su mogli učiniti u kraćem vremenskom razdoblju koje im je preostalo. Gospodin nas proglašava krivcima kada svojim štetnim navikama uskratimo svijetu dobro koje je mogao dobiti.

Prijestup tjelesnih zakona prijestup je moralnog Zakona; jer je Bog na isti način autor tjelesnih zakona kao što je autor moralnog Zakona. Njegov Zakon napisan je Njegovim prstom na svakom našem živcu, svakom mišiću, na svakoj sposobnosti koju nam je povjerio. Svaka zloupotreba bilo kojeg dijela organizma kršenje je tog Zakona.

Naša je dužnost da steknemo temeljito poznavanje građe ljudskog organizma kako bismo mogli održati svoje tijelo u stanju koje će nam omogućiti da radimo za Gospodina. (Isusove usporedbe, str. 234,235)

Za razmišljanje: Jesam li Bogu uskratio svoju korisnost time što se nisam brinuo o svojem tjelesnom hramu? Koju zdravstvenu naviku trebam početi njegovati danas?