Baštinici besamrtnosti

27. 09. 2013.

“Da, opravdani njegovom milosti, budemo baštinici vječnoga života kojemu se nadamo.” (Titu 3,7)

Svaka usrdna molitva za milost i snagu bit će uslišana. … Tražite da Bog za vas učini ono što sami ne možete učiniti za sebe. Recite Isusu sve. Otvorite pred Njim tajne svojeg srca jer Njegovo oko istražuje najdublje skrovitosti duše i On čita vaše misli poput otvorene knjige. Kada tražite ono što je nužno za dobrobit vaše duše, vjerujte da ćete to dobiti i dobit ćete. Prihvatite Njegove darove cijelim svojim srcem jer je Isus umro da biste vi mogli imati dragocjenosti Neba i konačno naći dom s nebeskim anđelima u Božjem kraljevstvu. (Youth’s Instructor, 7. srpnja 1892.)
Mladi ne smiju misliti da mogu i dalje živjeti nemarnim životom, životom udovoljavanja svojim prohtjevima ne pripremajući se za Božje kraljevstvo, a da će u vrijeme nevolje ipak moći čvrsto stati na stranu istine. Oni se moraju iskreno truditi da u svoj život unesu savršenstvo koje se moglo vidjeti u Spasiteljevom životu, tako da na dan Kristovog dolaska budu spremni proći kroz vrata i ući u Božji grad. Božja bezgranična ljubav, Njegova prisutnost u srcu dat će im snage da svladaju sebe, oblikovat će i preusmjeriti njihov um i karakter. Kristova milost u njihovom životu usmjerit će njihove ciljeve, namjere i sposobnosti u kanale koji će im dati moralnu i duhovnu snagu — snagu koju mladi neće morati ostaviti u ovome svijetu, već će je ponijeti sa sobom u budući život i zadržati tijekom svih beskrajnih vjekova. (Isto, 12. studenoga 1907.)
Cijelo Nebo je zainteresirano za muškarce i žene koje je Bog toliko cijenio da je dao svojega ljubljenoga Sina da umre radi njihovog spasenja. Nijedno drugo biće koje je Bog stvorio nije sposobno za takvo napredovanje, takvo usavršavanje, takvo oplemenjivanje kao čovjek. A kada je čovjek otupio pod utjecajem svojih ponižavajućih strasti, kada je ogrezao u poroku, kakav je to prizor bio za Boga! Čovjek ne može ni zamisliti kakav može biti i što od njega može postati. Kristovom milošću on je sposoban za stalno umno usavršavanje. Kada svjetlo istine obasja njegov um i kada se Božja ljubav izlije u njegovo srce, on može milošću koju mu je Krist dao umirući za njega, postati čovjek velike sile — dijete Zemlje, a ipak baštinik besmrtnosti. (HP 195)