Bdijte i molite se Bogu

2. 01. 2012.

„Blizu je svršetak svega; prema tome budite umjereni i trijezni da se možete posvetiti molitvi!“ (1. Petrova 4,7)

Naš Otkupitelj savršeno razumije potrebe ljudskog roda. Onaj koji se ponizio i uzeo ljudsku narav, bio je upoznat s našim slabostima. Krist je živio kao naš Uzor. Bio je iskušan u svemu kao i mi, da bi mogao znati kako da pritekne u pomoć onima koji će biti kušani. …

Krist je uzeo na sebe naše nemoći, i u slabosti ljudskog roda morao je tražiti snagu od svojeg Oca. Često Ga se moglo vidjeti zadubljenog u iskrenu molitvu, u šumarcima, pokraj jezerske obale i u planinama. I nama je zapovjedio da bdijemo i molimo se. Zanemarivanje budnosti i dubokog ispitivanja srca navodi nas da budemo sami sebi dovoljni i duhovno oholi. Ako ne budemo imali duboku svijest o našoj potrebi da dobijemo pomoć od Boga, nećemo se iskreno i od srca moliti da nam Bog pomogne. …

Neprestana budnost velika je potpora molitvi. … Onaj tko se u mislima obraća Bogu, ima snažnu obranu. Takav će brzo prepoznati opasnost koja prijeti njegovom duhovnom životu i svijest o opasnosti navest će ga da zatraži zaštitu i pomoć od Boga.

Ima trenutaka kada je život kršćanina ispunjen opasnostima i kada teško ispunjava svoje dužnosti. Međutim, oblaci koji se navlače na naše putove i opasnosti koje nas okružuju, neće nikada nestati pred kolebljivim, sumnjičavim duhom koji se ne moli.

U takvim trenucima nevjerovanje govori: „Nikada nećemo svladati te prepreke; pričekajmo dok ne budemo jasno mogli sagledati svoj put!“ Međutim, vjera hrabro navodi na napredovanje nadajući se svemu, vjerujući u sve. …

Oni koji pred sobom imaju strah Božji svakoga dana upućuju svoje molitve Bogu da sačuva njihovo srce od zlih želja i da ojača njihovu dušu da se odupre kušnjama. …

Božja riječ nas opominje: „Molite u jedinstvu s Duhom u svakoj prigodi, i k tome bdijte sa svom ustrajnošću i svakovrsnom molitvom za sve svete“, i: „Budite umjereni i trijezni da se možete posvetiti molitvi.“ (Efežanima 6,18; 1. Petrova 4,7) U tome se krije sigurnost kršćanina i njegova zaštita usred opasnosti koje okružuju njegove putove. (Review and Herald, 11. listopada 1881.)

Leave a Comment