Bez izgovora

7. 10. 2017.

“Jer je pohlepa za novcem izvor svih zala. Budući da su joj se neki predali, zalutali su od vjere i proboli sami sebe mnogim teškim mukama.” (Timoteju 6,10)
“Kako je nježno postupio Spasitelj sa svojim budućim izdajicom! U svojem nauku Isus se zadržavao na načelima dobročinstva koja su udarala u sam korijen pohlepnosti. Iznio je Judi gnjusni karakter lakomosti i višeput je ovaj učenik razumio da je ocrtan njegov karakter i istaknut njegov grijeh, ali nije želio priznati i napustiti svoju nepravdu. Bio je sam sebi dovoljan i umjesto da se odupre kušnji, nastavio je slijediti svoje nepoštene postupke. … Isus mu nikada nije uputio oštar ukor zbog njegove lakomosti, već je s božanskim strpljenjem podnosio ovoga grešnog čovjeka, čak i dok mu je davao dokaz da čita njegovo srce kao otvorenu knjigu. Izložio mu je najuzvišenije pobude za pravilno postupanje, pa za odbacivanje nebeske svjetlosti Juda nije imao nikakvo opravdanje.” (Isusov život, str. 232) “Sotona igra životnu igru za svaku dušu. On zna da je istinsko suosjećanje ispit čistoće i nesebičnosti srca i učinit će sve što je u njegovoj moći da zatvori srce za potrebe drugih. … On će pokrenuti mnoge događaje da bi spriječio izražavanje ljubavi i naklonosti. Tako je i Judu upropastio. Juda je stalno mislio na svoju korist. On u tome prikazuje velik dio onih koji danas tvrde da su kršćani. Stoga trebamo proučavati njegov slučaj. Mi smo isto tako blizu Kristu kao i on. Međutim, ako nas druženje s Kristom ne sjedini s Njime, ako ne probudi u nama iskrenu ljubav prema onima za koje je Krist dao svoj život, nalazimo se u istoj opasnosti kao Juda. … Moramo se čuvati prvog skretanja s pravog puta jer jedan prijestup, jedan propust da pokažemo Kristov duh, otvara put čitavom nizu drugih sve dok umom ne ovladaju neprijateljeva načela. Ako se njeguje, duh sebičnosti postaje najsnažnija strast koju ništa ne može iskorijeniti osim Kristove sile.” (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 264,265)

Leave a Comment