Jutarnji stih

Bili su im draži običaji nego poslušnost Božjem zakonu

“Vi zgodno ukidate — nastavi on — Božju zapovijed da držite svoju predaju!” (Marko 7,9)
Najučeniji ljudi u Kristovo vrijeme — filozofi, učitelji Zakona, svećenici — bez obzira na svoju oholost i nadmoćno držanje, nisu uspjeli protumačiti Božji karakter. … Kada je Krist, pošto se ispunilo vrijeme, došao na ovaj svijet, on je bio pomračen i ispunjen otpadom i duhovnom pokvarenošću. Židovi su se zaogrnuli mračnim plaštem nevjerovanja i nisu držali Božje zapovijedi. … Oni kojima se Krist obratio smatrali su se uzvišenima u odnosu na sve druge narode. Njima su, kako su ponosno isticali, bila povjerena Božja proročanstva. Zemlja je vapila za učiteljem poslanim od Boga, ali kada je On došao upravo onako kao što je proročanstvo pretkazalo, svećenici i učitelji naroda nisu Ga prepoznali kao svojeg Spasitelja, niti su razumjeli način Njegovog dolaska. Nenaviknuti na to da Božju riječ prihvaćaju jednostavno onako kako je dana, niti da joj dopuste da samu sebe tumači, oni su je čitali u svjetlu svojih misli i običaja. Tako dugo su zapostavljali proučavanje Biblije i razmišljanje o njoj da su njezine stranice za njih postale nerješiva zagonetka. S gnušanjem su se okrenuli od Božje istine k ljudskim običajima. Bio je to kritičan trenutak u povijesti židovskog naroda. Mnogo toga bilo je na kocki. Hoće li ljudsko neznanje ustuknuti? Hoće li se javiti žeđ za dubljom spoznajom Boga? Hoće li ta žeđ prerasti u čežnju za duhovnim pićem, kao što je Davidova žeđ prerasla u čežnju za vodom s izvora u Betlehemu? Hoće li se Židovi odvratiti od utjecaja lažnih učitelja koji su izopačili njihova shvaćanja i pozvati se na Boga da bi primili božanske pouke? … Kada je Krist došao kao ljudsko biće, ovaj svijet preplavilo je svjetlo. Mnogi bi Ga rado primili i odlučili hoditi u svjetlu da su svećenici i vladari bili vjerni Bogu i vodili narod kako je trebalo pružajući mu ispravno tumačenje istina Riječi. Međutim, vođe su tako dugo zloupotrebljavali svete tekstove da su ljudi bili zavedeni neistinama. … Kao narod, Židovi su odbacili Krista. Odvratili su se od Jedinoga koji ih je mogao izbaviti od vječne propasti. Slično stanje stvari zapaža se i u takozvanom kršćanskom svijetu danas. Ljudi koji tvrde da razumiju Pisma odbacuju Božji zakon i vrše snažan, odlučan utjecaj protiv njega. … A kakve su posljedice? Pogledajte ponašanje mladih koji odrastaju oko nas. (Manuscript 24, 1891.; Manuscript Releases, sv. 19, 252—254)


Komentiraj