Jutarnji stih

Bit ćemo mu slični

“Ljubljeni, sada smo djeca Božja, a što ćemo biti, još se nije očitovalo. Ali znamo: kad se to očituje, bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest.” (1. Ivanova 3,2)
Isus, Otkupitelj svijeta, zna svu svoju djecu po imenu, i na one koji vjeruju izlit će se Božja slava. … Oni koji pogledaju na Isusa, mijenjaju se prema Njegovom obličju, prilagođavaju se Njegovoj naravi i slava Božja koja odsjajuje s Isusovog lica ogleda se u životu Njegovih sljedbenika. Sve više i više kršćana mijenja se iz slave u slavu. … Što više netko gleda u Krista, to Ga više voli i želi pogledati ponovno, i što više svjetla, ljubavi i slave vidu u Kristu, to se više njegovo svjetlo pojačava. … Vjerom duhovno oko primjećuje Isusovu slavu. Ova slava je skrivena sve dok Gospodin ne baci svjetlo na duhovnu istinu, jer oko razuma to ne može vidjeti. Kristova slava i tajna ostaju nerazumljive, zamagljene njihovim prevelikim svjetlom, sve dok Gospodin ne otkrije njihovo značenje duši. … Vjerom duša prima svjetlo od Isusa. Mi vidimo neusporedive vrline u Njegovoj čistoći i poniznosti, Njegovoj samopožrtvovnosti, Njegovoj divnoj žrtvi za spasenje palog čovjeka. Razmišljajući o Kristu, čovjek može sebe ispravno procijeniti; … mogućnost da bude kao Isus kojega on voli i obožava, nadahnjuje u njemu vjeru koja radi uz pomoć ljubavi i čisti srce. … Isus je dragocjeniji od svega duši koja Ga gleda očima vjere, i duša koja vjeruje u Isusa dragocjenija je od čistog zlata ofirskog. Krist gleda na svoje ruke — na ožiljke od raspeća — i kaže: “Gle, u dlanove sam te svoje urezao, zidovi tvoji svagda su mi pred očima.” (Izaija 49,16) Kršćani su ograđeni bogatim obećanjima vječnog Boga. Gospodin dolazi sa silom i velikom slavom. Svi kojima je Krist utočište odražavat će Njegovo obličje i oni će biti poput Njega jer će Ga vidjeti kakav jest. Oni će se pokazati pred Njim bez “ljage, bez bore, bez ičega tomu slična” (Efežanima 5,27). (Review and Herald, 7. listopada 1890.)


Komentiraj