Blagoslovi saveza

23. 05. 2013.

“Dajite, pa će vam se davati: dobra, zbijena, stresena i preobilna mjera iskrenut će vam se u skut, jer će vam se mjeriti mjerom kojom mjerite.” (Luka 6,38)

Bog blagoslivlja djelo ljudskih ruku da bi Mu oni mogli vratiti Njegov dio. On im daje sunčano svjetlo i kišu; On čini da zelenilo buja; On daje zdravlje i sposobnost stjecanja sredstava. Svaki blagoslov dolazi iz Njegove ruke pune obilja i On želi da muškarci i žene pokažu zahvalnost vraćajući Mu dio u obliku desetine i prinosa — prinosa zahvalnosti, dragovoljnih darova, prinosa za prijestup. … Trebaju pokazati nesebično zanimanje za izgradnju Njegova djela u svim dijelovima svijeta. (Izraelski proroci i kraljevi, str. 452)
U velikom djelu objavljivanja opomene svijetu, oni kojima istina leži na srcu, koji su posvećeni istinom, obavit će zadaću koja im je dodijeljena. Oni će biti vjerni u davanju desetine i prinosa. Svaki vjernik Crkve obvezao se svojim zavjetnim odnosom s Bogom da će napustiti svako prekomjerno trošenje sredstava. Nemojmo dopustiti da nas nedostatak smisla za ekonomičnost u našem domu onesposobi da obavimo svoju dužnost u pomaganju djelu koje je već ukorijenjeno i djelu propovijedanja na novim područjima. …
Pozivam braću i sestre širom svijeta da postanu svjesni odgovornosti koja počiva na njima da vjerno donose desetinu. … Budite vjerni u svođenju računa sa svojim Stvoriteljem. …
Onaj koji je dao svojega jedinorođenog Sina da umre za nas, učinio je savez s nama. On nam daje svoje blagoslove, a zauzvrat zahtijeva da donosimo svoje desetine i prinose. … Bog poziva svojeg predstavnika na Zemlji da bude vjeran ugovoru koji je sklopio s Njime. On kaže: “Donesite čitavu desetinu u riznicu da u mojoj kući bude hrane.” (Malahija 3,10) (CS 74,75)
Kako je veliki dar koji je Bog dao čovjeku i kako je priličilo našemu Bogu da ga daruje! Velikodušnošću koja nikada neće biti nadmašena, On ga je dao da bi mogao spasiti buntovne sinove ljudske, da bi ih naveo da uvide Njegovu namjeru i shvate Njegovu ljubav. Hoćeš li i ti svojim darovima i prilozima pokazati da ti ništa nije preteško za Onoga koji je “dao svoga jedinorođenog Sina”? (Isto, 19)