Blažena nada

29. 12. 2012.

„Te živimo umjereno, pravedno i pobožno na ovom svijetu.“ (Titu 2,12)

Mi smo pozvani da živimo trijezno, pravedno i pobožno u sadašnjem svijetu i da čekamo slavno pojavljivanje velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista. Neki su imali primjedbu na moj rad zato što sam pisala da je naša dužnost očekivati Kristovo osobno pojavljivanje na nebeskim oblacima. Govorili su: »Slušajući gospođu White, mogli biste pomisliti da je Dan našega Gospodina upravo pred nama iako ona o toj temi propovijeda posljednjih četrdeset godina, a Gospodin još nije došao!« Takva ista primjedba mogla bi se primijeniti i na riječi samoga našega Gospodina. On je osobno rekao preko svojega voljenog učenika: „Da, dolazim uskoro!“ Ivan je odgovorio: „Amen! Dođi, Gospodine Isuse!“ (Otkrivenje 22,20)

Isus je ove riječi izgovorio za opomenu i ohrabrenje svojem narodu; zašto ih ne bismo poslušali? Gospodin je rekao da će Njegovi vjerni sljedbenici biti budni i čekati Njegov dolazak. Samo je nevjerni sluga govorio: „Moj gospodar neće doći zadugo“, pa je počeo tući svoje prijatelje i jesti i piti s pijanicama (Matej 24,48.49).

Točno vrijeme Kristovog drugog dolaska nije nam otkriveno. Isus je rekao: „Što se tiče onog dana i časa, o tome nitko ništa ne zna.“ (Matej 24,36) Međutim, On je opisao znakove svojega dolaska i rekao: „Tako i vi, kad vidite sve to, znajte da je blizu – na samim vratima!“ (Matej 24,33) Kada se svi ovi znakovi pojave, zapovjedio im je: „Kada to počne bivati, uspravite se i podignite glave, jer je blizu vaše oslobođenje.“ (Luka 21,28) U vezi s ovim riječima, apostol je napisao: „Ali vi, braćo, niste u tami da bi vas onaj dan mogao iznenaditi kao lopov. Vi ste svi sinovi svjetla i sinovi dana.“ (1. Solunjanima 5,4.5) Budući da ne znamo sat Kristovog dolaska, moramo živjeti trijezno i pobožno u sadašnjem svijetu „kao ljudi koji iščekuju blaženo ispunjenje nade, naime, pojavu sjaja velikoga Boga, našega Spaistelja, Isusa Krista“ (Titu 2,13).

Krist je dao sebe za nas da bi nas otkupio od sveg bezakonja i očistio za sebe kao poseban narod koji teži za dobrim djelima. Njegov narod treba sačuvati svoj posebni karakter Njegovih predstavnika. Svatko od njih treba obaviti određeni posao. … Apostol kaže: „Ne pripadamo noći niti tami, prema tome, ne spavajmo kao ostali, već bdijmo i budimo trijezni!“ (1. Solunjanima 5,5.6) (Signs of the Times, 24. lipnja 1889.)