"Blaženije je davati"

20. 07. 2017.

“A moj će Bog ispuniti u Kristu Isusu svaku vašu potrebu raskošno prema svom bogatstvu.” (Filipljanima 4,19)
“Pročitajte izvještaj o udovici iz Sarfate. Bog je u vrijeme gladi poslao svojega slugu da se toj udovici iz neznabožačke zemlje obrati za hranu. … Divna je bila gostoljubivost koju je Božjem proroku ukazala ova Feničanka, i njezina vjera i darežljivost bile su čudesno nagrađene. … Bog se nije promijenio. Njegova sila danas nije manja nego u Ilijino vrijeme. … Kao i na prve Kristove učenike, i danas se na Njegove vjerne sluge odnose Njegove riječi: ‘Koji vas prima, mene prima; a koji prima mene, prima onoga koji me je poslao.’ (Matej 10,40) Nijedno djelo ljubaznosti učinjeno u Njegovo ime neće biti nepriznato i nenagrađeno. Tim ljubaznim priznanjem Krist obuhvaća čak i one najslabije i najskromnije iz Božje obitelji. ‘Tko napoji jednoga od ovih najmanjih samo čašom hladne vode zato što je moj učenik, zaista, kažem vam, neće mu propasti plaća.’ (Matej 10,42) Siromaštvo nas ne smije sprečavati da budemo gostoljubivi. Trebamo dijeliti ono što imamo. Ima ljudi koji se bore za životni opstanak i teškom mukom podmiruju svoje potrebe; ali oni ljube Isusa u liku Njegovih svetih i spremni su pokazati gostoprimstvo vjernima i nevjernima, trudeći se da njihov posjet učine korisnim. Oni dočekuju goste s dobrodošlicom za obiteljskim stolom i pred obiteljskim oltarom. Vrijeme posvećeno molitvi ostavlja dojam na one koji uživaju naše gostoprimstvo, i čak samo jedan posjet može duši donijeti spasenje od smrti. Za ovaj rad Gospodin obećava nagradu izjavljujući: ‘Ja ću platiti.’… Čovjek ne živi samo o kruhu, i kao što drugima dajemo zemaljsku hranu, trebamo im dati i nadu, hrabrost i kršćansku ljubav. … Imamo obećanje: ‘A Bog je kadar učiniti da je među vama izobilna svaka blagodat da u svemu svagda svako dovoljstvo imajući izobilujete za svako dobro djelo.’ (2. Korinćanima 9,8)” (Testimonies for the Church, sv. 6, str. 345—348)

Leave a Comment