Jutarnji stih

Blizina kraja

„U ono će vrijeme ustati Mihael, veliki knez. … Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa do toga vremena.“ (Daniel 12,1)

Teško vrijeme je upravo pred nama. Ispunjavanje znakova vremena pokazuje da je Gospodnji dan blizu, pred vratima. Dnevne novine pune su nagovještaja strašnog sukoba u budućnosti. Učestale su drske pljačke. Štrajkovi su postali uobičajena pojava. Krađe i ubojstva događaju se na sve strane. Ljudi opsjednuti demonima oduzimaju život muškarcima i ženama, pa čak i maloj djeci. Sve to svjedoči da je dolazak Isusa Krista blizu, pred vratima.

Doktrina da su muškarci i žene oslobođeni od poslušnosti Božjim zahtjevima, oslabila je silu moralnih obveza i otvorila ustave bezakonja u svijetu. …

Sudovi su podmitljivi. Glavare pokreće želja za dobitkom i ljubav prema osjetilnim užicima. Neumjerenost je pomračila sposobnosti mnogih, tako da Sotona ima skoro neograničenu vlast nad njima. Pravnici su pokvareni, podmitljivi i zavedeni. Pijanstvo, neumjerenost, strasti, zavist i nepoštenje svake vrste zastupljeni su među onima koji primjenjuju zakone. „Tako je potisnuto pravo, i pravda mora stajati daleko. Jer na trgu posrnu istina, i poštenju nema više pristupa.“ (Izaija 59,14) Ljudi se natječu u nerazumnoj utrci za dobitkom, a sebična popustljivost prema grijehu tako je velika kao da ne postoji ni Bog, ni Nebo, ni vječnost. …

Vrijeme »nevolje velike kakve nije bilo od postanka svijeta do danas«, uskoro će se nadviti nad nas i nama će biti potrebno iskustvo koje mnogi zbog svoje nemarnosti nisu doživjeli. Često nevolja izgleda veća dok se očekuje nego u stvarnosti, ali to se ne odnosi na krizu koja je pred nama. Ni najživlji opis ne može prikazati veličinu ove nevolje. U toj će krizi svatko morati osobno izići pred Gospodina. …

Sada, dok naš Veliki svećenik obavlja za nas službu pomirenja, moramo se truditi da postanemo savršeni u Kristu. Naš Spasitelj ni u mislima nije mogao popustiti pred silom kušnje. Sotona nalazi u ljudskom srcu u kojem se njeguje grešna želja, neku točku na koju se može osloniti svojom nogom; i tako kušnja dobiva snagu. Međutim, Krist je rekao o sebi: „Jer se približuje knez ovoga svijeta. On protiv mene ne može ništa.“ (Ivan 14,30) Sotona u srcu Božjega Sina nije mogao naći ništa što bi mu omogućilo da postigne pobjedu. Isus je vršio zapovijedi svojega Oca, i u Njemu nije bilo grijeha koji bi Sotona mogao iskoristiti kao svoju prednost. To je stanje u kojem se moraju nalaziti oni koji žele opstati u vrijeme nevolje. (Review and Herald, 14. svibnja 1912.)

 


Komentiraj