Jutarnji stih

Bog je blizu svih koji Ga prizivaju

““Blizu je Jahve svima koji ga prizivlju, svima koji ga zazivaju iskreno.”“ (Psalam 145,18)

Bog je zadovoljan kada su nam lica okrenuta prema Suncu Pravednosti. … Kada smo u nevolji i pritisnuti brigama, Gospodin je blizu nas i poziva nas da ““svu svoju brigu bacimo na Njega, jer se On brine za nas”“. …
On priskače u pomoć svakom svojem djetetu kada se nađe u nevolji. U vrijeme opasnosti, On je njihovo utočište. U tuzi, On im nudi radost i utjehu. Hoćemo li se okrenuti od Spasitelja, izvora žive vode, i kopati sebi ““kladence ispucane što vode držati ne mogu”“? Kada nam se opasnost približava, hoćemo li tražiti pomoć od onih koji su slabi kao i mi sami, ili ćemo pribjeći Onome koji je moćan da spasi? Njegove ruke su širom raširene i On upućuje svoj milostivi poziv: ““Dođite k meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vas okrijepiti.”“ (Matej 11,28)
Ako Mu uskratimo svoju ljubav i poslušnost, ako Mu ne predamo svoj život u dragovoljnoj službi, nećemo na dan suda imati nikakvog izgovora; protiv nas će svjedočiti ne toliko izrazi Njegovog velikog i strašnog veličanstva i neusporedive moći, koliko pokazana ljubav, suosjećanje, strpljenje i dugo podnošenje koje je pokazivao prema nama. Svi koji se okrenu Bogu svojim srcem, dušom i umom naći će u Njemu mirnu sigurnost. …
On točno zna što nam je potrebno, koliko možemo podnijeti i On će nam podariti milost da izdržimo svaku nevolju i kušnju koje je dopustio da dođu na nas. Moja je stalna molitva da budemo bliže Bogu. (MS 20, 1892.)
Osiguran je svaki potrebni izvor da zadovolji potrebe naše duhovne i moralne naravi. … Svjetlo i besmrtnost izneseni su na vidjelo preko Gospodina Isusa Krista. Isus je rekao da je pred nas postavio otvorena vrata i da ih nitko ne može zatvoriti. Otvorena vrata su pred nama, a Kristovom milošću rijeke milostivih zraka svjetla sjaje s odškrinutih dveri vječnoga grada. (YI, 14. prosinca 1893.)


Komentiraj