Bog je s nama kad radimo Njegov posao

11. 08. 2015.

“Kad god vas povedu pred … poglavare i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se i čime ćete se braniti ili što ćete govoriti, jer će vas u taj čas Duh Sveti poučiti što treba reći.” (Luka 12,11.12)

Jednog jutra napustila sam kuću u 6,30 i krenula na posao. Povezla sam se kamionom koji je prevozio robu na tržnicu. Nismo daleko odmaknuli, kad nas je zaustavila policija. Na moje zaprepaštenje, svi muškarci su se razbježali i ostavili mene samu. Policajac me je odveo u policijsku postaju. Tu su od mene tražili da platim novčanu kauciju i da pričekam istražni sudski postupak. Tek tada sam saznala da je kamion prevozio krijumčarenu robu. Kad sam stigla u sudsku zgradu, iskoristila sam priliku i dok sam čekala, prodavala sam ljudima knjige u čekaonici. Kad je stigao istražni sudac, vidjela sam da je to isti čovjek kojem sam u prošlosti prodala nekoliko knjiga. Hvala Bogu što nam Sveti Duh pomaže da kažemo i učinimo ono što je najbolje u takvim trenutcima. Slavim Boga što me sudac oslobodio, tako da sam mogla nastaviti svoj posao i prodavati knjige za Boga.
Jednog dana otišla sam u školu i razgovarala s učiteljima u zbornici. Pitali su me o nekim duhovnim doktrinama i o vračevima. Objasnila sam im kako sam najbolje mogla što o tome kaže Biblija. Također sam im prodala nekoliko knjiga. Zatim sam začula glas iza mene kako govori: “Oprostite, ovo je zbornica, a ako želite propovijedati, idite u crkvu. Svatko ima svoju vjeru — ne donosite svoju vjeru ovamo!” Pokušala sam objasniti, ali me ravnatelj nije htio slušati. Pozvao je osiguranje da me udalji sa školskog imanja i rekao mi da se više ne vraćam. Nisam se čak smjela vratiti i pokupiti rate za kupljene knjige.
Poslije su se u toj školi počele događati užasne stvari: požar neobjašnjivog podrijetla, nasilje među učenicima, kao i drugi događaji za koje nije bilo objašnjenja. Nastavnici su vjerovali da školu uznemirava zli duh i optužili su ravnatelja da je on za to odgovoran. Žalili su se da je ravnatelj drugima dopuštao da prodaju svoje proizvode, ali da je otjerao ženu koja je bila Božja sluškinja. Htjeli su da se vratim i pomolim za školu. To sam i učinila: vratila sam se i pomolila se za učitelje i učenike. Učitelji su opet kupili knjige od mene i otada je u školi zavladao mir.
Bog je s nama kada radimo Njegov posao, mada ponekad ne razumijemo zašto nam se događaju i problemi. Ali ako slijedimo Božje vodstvo, Sveti Duh će nam pomoći da se suočimo s izazovima. On omogućuje da dobro proiziđe čak i iz nemogućih situacija. Zbog toga dajem slavu Bogu.
Florence Bosire, Kenija